Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư – các điều kiện hoàn thuế!

Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước hoàn trả lại số thuế giá trị gia tăng mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động đầu tư và “hoàn thuế GTGT dự án đầu tư” là nội dung rất được quan tâm. Có không ít doanh nghiệp không nắm được các quy định pháp luật dẫn đến dự án đầu tư không được hoàn thuế GTGT gây khó khăn rất lớn trong việc xoay vòng vốn thanh toán các chi phí của dự án và nhà thầu.

Trong loạt bài gồm 3 bài của Kế Toán Việt Hưng là toàn bộ kinh nghiệm hoàn thuế dự án đầu tư mới nhất theo các quy định hiện hành. Cùng theo dõi nhé!

1. Tổng quan về dự án đầu tư

Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13:

2.Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

Khái niệm dự án đầu tư
Khái niệm dự án đầu tư

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

…Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng…

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Doanh nghiệp cần đáp ứng 9 điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư sau:

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh cần phải nhận diện quy chế pháp lý dành cho dự án đầu tư. Theo Luật Đầu tư 2014, căn cứ vào thủ tục đầu tư, dự án đầu tư được chia thành ba loại:

+ Dự án phải thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gồm: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính Phủ, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

* Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; VO – Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhưng được hưởng quy chế như nhà đầu tư trong nước.

* Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Các dự án này không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo quy định của Điều 25, 26 Luật Đầu tư năm 2014.

– Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư thứ 3 là lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

– Xác định được vốn của dự án và vốn điều lệ đăng ký, góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

– Xác định được địa chỉ dự án thực hiện trên đất hợp pháp, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự án phải có quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hoặc theo khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ vào các văn bản, tài liệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư được thể hiện thông qua các hình thức như hợp đồng trao đổi tài sản theo Điều 455, hợp đồng tặng cho bất động sản theo Điều 459, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác theo Điều 472, hợp đồng mượn tài sản theo Điều 494, hợp đồng về quyền sử dụng đất theo Điều 500.

Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

– Đảm bảo dự án đã được cấp phép xây dựng là điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư tiếp theo cần chú ý

– Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu.

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phải đủ điều kiện đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC, Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với

“Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.”

– Trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định.

Bài viết trên là 1 phần trong loạt bài về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư, mời bạn theo dõi thêm về các trường hợp hoàn thuế, kê khai thuế GTGT dự án đầu tư… trong các bài viết tiếp theo nhé! Truy cập thêm fanpage để tìm hiểu thêm các kiến thức nghiệp vụ cùng cộng đồng nhà kế nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.