Hạch toán lương trong Công ty xây dựng theo Thông tư 200/TT – BTC

Hạch toán lương trong Công ty xây dựng theo Thông tư 200

Chi phí tiền lương là một khoản mục chi phí chiếm tỷ lệ khá cao trong các Doanh nghiệp xây dựng. Để hạch toán chính xác nghiệp vụ kế toán tiền lương đòi hỏi kế toán phải nắm rõ hoạt động của công ty, chi tiết tiền lương ở từng bộ phận như công nhân thi công công trình, công nhân kỹ thuật, máy móc…

Tham khảo:

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2017

Các cách tính lương và Hình thức trả lương trong Doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương

Các bút toán hạch toán chi phí lương ở Doanh nghiệp xây dựng áp dụng theo Thông tư 200/TT – BTC cụ thể như sau:

Hạch toán lương trong Công ty xây dựng theo Thông tư 200/TT - BTC

I, Trích lương cho các bộ phận

1. Trích lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334

2. Trích lương phải trả cho bộ phận lái máy

Nợ TK 6231

Có TK 334

3. Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 334

4. Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý

Nợ TK 642

Có TK 334

II, Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (nếu có)

 Bảng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong Doanh nghiệp
Bảng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong Doanh nghiệp

1. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào chi phí QLDN

Nợ TK 622, 6231, 627, 642

Có TK 3383 (18%)
Có TK 3384 (3%)
Có TK 3389 (1%)

2. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào tiền lương của công nhân

Nợ TK 334

Có TK 3383 (8%)
Có TK 3384 (1,5%)
Có TK 3389 (1%)
Có TK 3335: Thuế TNDN (nếu có)

III, Chi lương

Tiền lương = Dư Có TK 334 – Dư Nợ TK 334 = (1)
Nợ TK 334 : (1)

Có TK 111, 112 : (1)

IV, Chi các khoản Bảo hiểm

Để chi các khoản Bảo hiểm, kế toán cộng các khoản Bảo hiểm tương ứng của phần tính vào chi phí QLDN và phần tính vào tiền lương của công nhân cụ thể:
Nợ TK 3383: 26%
Nợ TK 3384: 4,5%
Nợ TK 3389: 2%

Có TK 111,112: 32,5%

Lưu ý: Thực tế các Doanh nghiệp Việt Nam đa phần là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên thường không có KPCĐ.
Trong trường hợp có KPCĐ kế toán trích TK 3382 (2%) vào CP QLDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...