Dùng phần mềm kế toán MISA hạch toán giá thành trong công ty xây dựng

Hạch toán phân hệ giá thành trong công ty xây dựng trên phần mềm kế toán MISA – Giá thành là một bước không thể thiếu trong công ty Xây Dựng . Để làm tốt về loại hình doanh nghiệp này bạn cần hiểu rõ quy trình hạch toán và tính giá thành các công trình. Kế toán Việt Hưng hướng dẫn các bước tập hợp chi phí và tính giá thành các công trình trong công ty xây dựng

phần mềm kế toán
Dùng phần mềm kế toán MISA hạch toán giá thành trong công ty xây dựng

Đối tượng tính giá thành 1 công trình xây dựng

+ Giá thành chi tiết: Một công trình thường chia thành nhiều hạng mục, gói thầu, công trình con. Việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ

+ Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại

Nguyên vật liệu: Thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình

Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài: Tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

– Bảng dự toán công trình: Khi thầu thi công công trình thì sẽ phát sinh bảng dự toán cho công trình và thường phải lập báo cáo so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế

– Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Các dự án thi công ngoại tỉnh ( giá trị >=1 tỷ ) thì sẽ phát sinh thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

– Chi phí dở dang: Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

– Xác định lỗ lãi: Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

– Lãi vay ngân hàng: Các công ty xây dựng hầu hết sẽ phát sinh các khoản vay ngân hàng để phục vụ thi công. Các khoản vay này sẽ cấp cho các tổ đội thi công dưới dạng tạm ứng công trình. Một số đơn vị cần theo dõi khoản lãi vay này theo tổ đội thi công

– Xác định lỗ lãi: Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

1. Các bước tính giá thành trong công ty xây dựng trên phần mềm MISA

Khai báo các danh mục công trình xây dựng

Lưu ý: Nếu các công trình nào mà có nhiều hạng mục thì nên làm theo hạng mục thi công.

 

phần mềm kế toán
Hình 1. Giá thành công trình xây dựng

2. Cách tập hợp các chi phí theo công trình trên phần mềm kế toán

  • Xuất kho nguyên vật liệu cho các công trình

Nợ TK 154/ có TK 152- Theo thông tư 133

Nợ TK 621/ Có TK 152- Theo thông tư 200.

  • Chi phí nhân công theo các công trình

Nợ TK 154/ có 334- Thông tư 133

Nợ TK 622/ có TK 334- Thông tư 200

  • Chi phí chung tập hợp cho các công trình

Nợ TK 154/ Có TK 111

Nợ TK 627/ Có TK 111

3. Các bước giá thành trên phần mềm kế toán MISA

Bước 1: Vào phân hệ giá thành chọn giá thành công trình như hình dưới

 

ktvh 2
Hình 2. Vào Phân hệ giá thành chọn “Giá thành”

Bước 2: Xác định kỳ tính giá thành

Kỳ tính giá thành theo BCTC năm là theo năm trong công ty xây dựng, vì công trình xây dựng kéo dài nên bạn nên chọn kỳ theo năm

ktvh
Hình 3. Kỳ tính giá thành

 

Bước 3: Tập hợp chi phí trực tiếp : Các chi chí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí chung được tập hợp thẳng vào giá thành , phần mềm sẽ tổng hợp lên theo dõi các chi phí theo từng công trình như sau

 

phần mềm kế toán
Hình 5. Tập hợp chi phí trực tiếp

Bước 4: Phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí, nghiệm thu các công trình

 

phần mềm kế toán
Hình 6. Nghiệm thu công trình

Nghiệm thu công trình có định khoản

Nợ TK 632/ Có TK 154.

Tai đây bạn căn cứ vào doanh thu xuất hóa đơn để nghiệm thu giá trị đã hoàn thành và tỷ lệ % tương ứng.

Trên đây là các bước để tập hợp chi phí trong công ty xây dựng mà bạn cần chú ý trong phần mềm kế toán. Kế toán Việt Hưng chúc cho các bạn đang làm trong công ty xây dựng ngày càng vững vàng kiến thức.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959