Những điểm mới về thuế vãng lai trong xây dựng 2022

Thuế vãng lai là thuật ngữ mà bạn nào làm kế toán trong lĩnh vực xây dựng cũng  rất hay gặp phải. Vậy thuế GTGT vãng lai là gì và cách kê khai như thế nào. Sau đây Kế Toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn khái niệm thuế GTGT vãng lai và một số quy định về thuế vãng lai trong xây dựng được cập nhật mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC.

I. Khái niệm thuế GTGT vãng lai

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư số 26/2015/TT-BTC:

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Như vậy thuế vãng lai trong lĩnh vực xây dựng là thuế mà người nộp thuế phải nộp khi phát sinh hoạt xây lắp, xây dựng mà không cần thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh không thuộc tỉnh đặt trụ sở chính thỏa mãn điều kiện các công trình xây dựng, lắp đặt có giá trị 1 tỷ đồng trờ lên (đã bao gồm thuế GTGT).

Ví dụ: Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng là nhà thầu thi công có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại Thái Nguyên với gíá trị công trình 10 tỷ đồng. Khi đó công ty Việt Hưng phải kê khai và nộp thuế GTGT ngoại tỉnh.

II. Quy định về kê khai và nộp thuế vãng lai trong xây dựng ngoại tỉnh

1. Mức thuế GTGT vãng lãi ngoại tỉnh phải nộp đối với hoạt động xây dựng

Theo điểm c khoản 2 điều 12 thông tư 80/2021/TT-BTC

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

Như vậy theo thông tư 80/2021/TT-BTC mức thuế suất tạm nộp chỉ còn duy nhất mức 1% đối với hoạt động xây dựng (đã thay đổi so với thông tư 26/2015/TT-BTC hàng hóa chịu thuế suất 10% thì tạm nộp 2%, thuế suất 5% thì tạm nộp 1%)

Ví dụ: Công ty Việt Hưng nghiệm thu công trình đợt 1 có doanh thu chưa thuế GTGT là 2 tỷ đồng thì số thuế GTGT phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên = 2 tỷ*1% = 20 triệu đồng

2. Kỳ kê khai thuế vãng lai trong xây dựng

Theo điểm c khoản 3 điều 12 thông tư 80/2021/TT-BTC Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế GTGT:

c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

Như vậy hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoài tỉnh: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT gửi tới cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng đồng thời nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại nơi có công trình xây dựng.

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

3. Các bước thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai

Bước 1: Kê khai tại nơi có hoạt động xây dựng. 

Khi xuất hóa đơn phát sinh doanh thu bạn phải kê khai thuế chậm nhất là 10 ngày. Ngày lập hóa đơn đối với lĩnh vực xây dựng là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cụ thể:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK +> Thuế GTGT +> chọn tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT)(TT80/2021) +> chọn tờ khai lần phát sinh. Chọn CQT nơi bạn nộp tờ khai vãng lai

Thực hiện kê khai thuế vãng lai trong xây dựng
Thực hiện kê khai thuế vãng lai trong xây dựng
Chọn "đồng ý" để tiếp tục kê khai
Chọn “đồng ý” để tiếp tục kê khai

Tiếp đó: Đối với hoạt động xây dựng bạn điền vào ô hoạt động xây dựng, điền mục doanh thu chưa có thuế GTGT khi đó phần mềm sẽ tự tính ra số thuế GTGT phải nộp. Điền đầy đủ thông tin hợp đồng xây dựng, CQT nộp tờ khai sau đó kết xuất file XML để nộp qua mạng. Sau đó các bạn nộp tiền thuế thành công sẽ được cấp cho 1 chứng từ khấu trừ thuế để kê khai tại trụ sở chính.

Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT
Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT

Bước 2: Kê khai tại nơi có trụ sở chính

Sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế, các bạn sẽ tiến hành kê khai tại trụ sở chính như sau: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021) sau đó kê khai như bình thương. Phần thuế vãng lai trong xây dựng đã nộp không cần kê khai. 

Khi phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp cơ quan thuế sẽ bù trừ với số thuế GTGT vãng lai đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) (Khác với trước đây ta sẽ điền thuế GTGT vãng lai đã nộp tại Phụ lục 01-5/GTGT các bạn điền đầy đủ thông tin theo chứng từ khấu trừ thuế -> Ghi. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền vào chỉ tiêu số 39 trên tờ khai thuế.). Cụ thể được quy định tại điểm c khoản 3 điều 12 thông tư 80/2021/TT-BTC:

Trường hợp chủ đầu tư kê khai và kho bạc nhà nước trích và giữ trước khi chi trả cho đơn vị thi công thụ hưởng thì căn cứ vào giấy rút vốn chủ đầu tư cấp doanh nghiệp theo dõi ngoài và tự khấu trừ với số thuế GTGT phải nộp.

Mẫu giấy rút vốn
Mẫu giấy rút vốn

Qua bài viết trên kế toán Việt Hưng đã giới thiệu với các bạn thế nào là thuế vãng lai trong xây dựng và cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được cập nhật mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để được giải đáp.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments