Hồ sơ chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng đầy đủ

Quyết toán công ty xây dựng | Công việc cuối cùng trong quá trình làm nghề sắp xếp lại sổ sách chứng từ kế toán in ấn mường tưởng dễ dàng nhưng không. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu toàn bộ nội dung cần lưu ý trong khi kiểm tra, hệ thống lại hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán của công ty xây dựng qua bài viết ngay trong đây nhé!

quyết toán thuế công ty xây dựng
Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế công ty xây dựng

XEM THÊM: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel

1. Cập nhật các văn bản quy định xây dựng mới nhất

– Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư 04/2019/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BXD)

Tổng hợp bộ Thông tư về định mức mới Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 gồm:

– Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 & Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD)

– Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành bộ Định mức xây dựng công trình (Thay thế Tập định mức cũ 1776, 1777, 1129, 1149,1169)

– Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD)

– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định đơn giá nhân công xây dựng (Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD)

– Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD)

– Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Quy đổi vốn đầu tư xây dựng (Hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP)

2. Bộ hồ sơ thi công chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng hoàn chỉnh

(1) Hồ sơ dự thầu

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

– Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu

(2)  Dự toán chi phí

– Cần có xác nhận của bên lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

(3) Bản vẽ thiết kế

– Cần có xác nhận của bên lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

(4) Hợp đồng thi công

– Kiểm tra lại hợp đồng có đủ chữ ký, đóng dấu của bên chủ đầu tư và bên thi công hay chưa

– Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng: Kiểm tra lại có đúng khối lượng hoàn thành có khớp với hóa đơn không về mặt giá trị, Và kiểm tra biên bản khối lượng công việc này về mặt thời gian có phù hợp với hóa đơn xuất hoàn thành công trình hay không. Về mặt nguyên tắc thời gian nghiệm thu công trình, bàn giao đưa vào sử dụng và xuất hóa đơn phải phù hợp với nhau. Quy định tại khoản 2 điều 16 thông tư 39/TT-BTC

– Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có)

(5) Hồ sơ hoàn công

Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình…được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;

– Nhật ký thi công công trình

(6) Hợp đồng thanh lý

– Về hợp đồng thanh lý công trình trong trường hợp bên DN đã hoàn thành 100% khối lượng công việc so với hợp đồng thi công

(7) Kiểm tra hóa đơn xuất hoàn thành công trình có đủ chữ ký

– Kiểm tra người mua hàng, người bán hàng, giám đốc, ký đóng dấu theo đúng nguyên tắc hay chưa

– Biên bản đối chiếu công nợ đối với từng chủ đầu tư và đối với từng công trình (nên phô-tô riêng hóa đơn GTGT đã xuất & giấy báo có ngân hàng liên quan đến công trình)

3. Đối với hóa đơn chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

3.1 Đối với hóa đơn bán ra

*/ Cách lưu trữ

Bảng kê 01-2 theo tháng, quý sau đó đến liên 3 bán ra các hóa đơn theo bảng kê trên.

*/ Cách kiểm tra

– Kiểm tra các liên có thống nhất chữ ký, đóng dấu đầy đủ 3 liên

– Kiểm tra lại hóa đơn xóa bỏ mà đã xé liên 2 ra khỏi cuống xem có biên bản thu hồi hóa đơn không thì kẹp riêng tệp hồ sơ: Hóa đơn xóa bỏ có biên bản thu hồi hóa đơn

– Kiểm tra lại hóa đơn xóa bỏ nhưng chưa xe liên 2 ra khỏi cuống thì có gạch bỏ chưa?. Nếu chưa cần phải gạch chéo cả 3 liên rồi gập lại.

– Kiểm tra lại hóa đơn hủy: Hủy có nghĩa là hóa đơn ko còn dùng được (nếu có) Hủy trong Trường hợp chuyển địa điệm khác quận…. Tức hóa đơn hết giá trị sử dụng thì đã cắt góc hóa đơn đó chưa. Nếu hóa đơn có thông báo hủy mà hiện trạng vẫn nguyên thì sẽ bị phạt do làm sai nguyên tắc.

– Kiểm tra xem có hóa đơn nào viết ra mà vẫn còn liên 2 chưa đưa cho khách hoặc khách không lấy thì nên xé liên 2 đó bỏ đi

– Kiểm tra lại hóa đơn xuất bán với nội dung: Khách lẻ không lấy hóa đơn – Đối với hóa đơn này thì cần để lại đủ cả 3 liên trên quyển hóa đơn mà không cần xé ra.

3.2 Đối với hóa đơn mua vào

*/ Cách lưu trữ:

– Bảng kê 01-1 theo tháng, quý sau đó đến các hóa đơn mua vào theo bảng kê trên.

*/ Cách kiểm tra:

– Hợp đồng mua bán theo từng nhà cung cấp theo thời gian, theo năm, kèm cùng là hóa đơn mua vào phô tô

– Nên kiểm tra lại tất cả hóa đơn mua vào có các thông tin sau

– Chữ ký người mua, chữ ký người bán, ký đóng dấu bên cung cấp.

– Các hóa đơn trên 20 triệu kẹp cùng giâý báo nợ của ngân hàng

4. Đối với sổ sách kế toán chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

4.1 In đầy đủ sổ cái

Căn cứ in là căn cứ trên bảng cân đối tài khoản. Nghĩa là công ty bạn sử dụng bao nhiêu tài khoản thể hiện trên bảng cân đối tài khoản thì bạn cần in bấy nhiêu sổ cái.

4.2 In đầy đủ sổ chi tiết 

Đối với sổ chi tiết cần in các sổ nào có chi tiết liên quan. Có nghĩa là các tài khoản nào có chi tiết thì in ra.

Ví dụ như TK: 511: Có TK chi tiết 5111- Doanh thu bán hàng, 5112 – Doanh thu thành phẩm, công trình.

In đầy đủ các báo cáo khác liên quan:

+ Báo cáo về kho hàng hóa, kho nguyên vật liệu, kho công cụ dụng cụ

+ Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng theo công trình chi tiết

+ Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp

+ Báo cáo phân bổ CCDC chi tiết

+ Báo cáo khấu hao TSCĐ chi tiết.

Lập hợp đồng lao động nhân viên

Căn cứ hồ sơ lương, lập hợp đồng tương ứng với bảng lương hàng năm, lưu ý các nội dung về BHXH

– Lập các mẫu cam kết về thuế TNCN.

– Lâp mẫu ủy quyền QT thay thuế TNCN.

XEM THÊM: 

Khóa học thực hành kế toán Xây dựng dành cho Người mới bắt đầu

Khóa học kế toán tổng hợp Xây Dựng Xây Lắp

Khóa học kế toán tổng hợp Xây dựng – Xây lắp nâng cao

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Lắp đặt nội thất

Khóa học quản lý công trình xây dựng

Khoá học lập dự toán công trình xây dựng

Khóa học kế toán tổng hợp dịch vụ Tư Vấn – Thiết Kế Xây Dựng

Đối với bài viết này kế toán Việt Hưng chia sẻ để các bạn kế toán đang làm tại công ty xây dựng hiểu quy trình tiết kiệm được thời gian quyết toán công ty xây dựng – Tham gia ngay Khoá học kế toán Online trai nghiệm những giờ học hiệu quả chất KHÔNG ƯNG Ý HOÀN PHÍ!

 

Có 2 bình luận

 1. Tạ Hoa đã viết:

  Em nhận hoá đơn dịch vụ thì công thuế suất 8%
  Em ko để ý, em xuất hoá đơn cho khách hàng gồm nhiều mặt hàng có cả dịch vụ thi công đó nữa-> nhưng em ghi thuế suất 10% cho tất cả, như vậy có sao ko ạ ? 
  Nhờ quý anh/ chị tư vấn giúp em với, e đang lo quá ạ

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

   Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với việc xuất hóa đơn sai mức thuế suất. Khách hàng đã nhận thì k sao, việc xuất hóa đơn sai mức thuế suất từ 8% lên 10% sẽ k bị phạt gì hết nhé. Nếu xuất từ 10% xuống 8% mới lo bị phạt chậm nộp nha

   Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *