Trang chủ / Nghiệp vụ kế toán / Kế toán xây dựng / Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel
đăng ký học kế toán

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Excel

Hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không sử dụng đơn giá XDCB của địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường. Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công và giá máy thi công để xác định đơn giá xây dựng công trình.

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình

1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
4. Giá nhân công của công trình;
5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, Quý khách có thể tham khảo Phụ lục số 6 – Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng).

Quy ước

– Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4×6 mác 100 (120m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công)
– Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.
– Sử dụng giá nhân công và giá ca máy ban hành kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
– Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán chứ không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán.

1. Bảng khối lượng dự toán

– Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá:

  • Đào móng băng
  • Bê tông bê tông lót móng đá 4×6 mác 100 xi măng
  • Dọn dẹp vệ sinh

– Mở Excel, nhập bảng khối lượng dự toán gồm mã hiệu, nội dung công việc, ĐVT, không cần nhập đơn giá Vật liệu, đơn giá Nhân công, đơn giá Máy thi công

Bảng khối lượng dự toán chưa có đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công
Bảng khối lượng dự toán chưa có đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công

2. Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình

Từ danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá, chúng ta tra định mức xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP

Định mức hao phí xây dựng tra cứu theo công văn số 1776/BXD-VP
Định mức hao phí xây dựng tra cứu theo công văn số 1776/BXD-VP

Trong số ba công tác cần lập đơn giá có một mã hiệu đặc biệt cần lưu ý đó là mã hiệu AF.11111, mã hiệu này sử dụng 1,03 m3 vữa. Thông thường mã hiệu đơn giá AF.11111 – Bê tông lót móng chiều rộng <=250cm, đá 4×6 vữa mác 100 sử dụng bê tông có độ sụt 2-4 cm.

Mẹo: AF.1*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 2 – 4cm; AF.2*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 6 – 8cm; AF.3*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 14 – 17cm.

Tra cứu phụ lục cấp phối vật liệu bê tông ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ta có mã vữa C2141. Định mức cấp phối vữa C2141

Phụ lục định mức cấp phối vữa bê tông C2141
Phụ lục định mức cấp phối vữa bê tông C2141

Công tác bê tông lót móng đá 4×6 mác 100 có hao phí 1,03 m3 vữa bê tông, áp định mức cấp phối vật liệu mã vữa bê tông (C2141) cho mã hiệu AF.11111, ta có bảng hao phí vật liệu

Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông
Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông

Để cho đơn giản, bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình chỉ hiển thị khối lượng hao phí (định mức vữa bê tông nhân cấp phối vữa nếu sử dụng bê tông trộn thủ công), định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá như hình sau:

Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình (chưa áp giá vật liệu, nhân công, máy)
Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình (chưa áp giá vật liệu, nhân công, máy)

3. Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình

Tổng hợp tất cả vật liệu có sử dụng trong hạng mục công trình, chúng ta tiến hành cập nhật giá vật liệu

Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình
Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình

4. Bảng giá nhân công của công trình

Tổng hợp tất cả nhân công có sử dụng trong hạng mục công trình (có thể sử dụng chức năng tính lương nhân công xây dựng theo hệ số bậc lương, lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và các khoản phụ cấp). Bảng giá nhân công sau đây lấy từ bảng giá nhân công công bố kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng giá nhân công của công trình
Bảng giá nhân công của công trình

5. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

Tổng hợp tất cả giá ca máy và thiết bị thi công có sử dụng trong hạng mục công trình, có thể tính bù chênh lệch nhiên liệu, bù chênh lệch nhân công lái máy hoặc sử dụng bảng giá ca máy theo công bố (tùy vào hướng dẫn của từng địa phương). Bảng giá ca máy sau đây lấy từ bảng giá ca máy công bố kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

6. Bảng đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ

Sau khi cập nhật giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công, chúng ta có thể lập đơn giá xây dựng công trình.

Cột [6] (đơn giá) sẽ tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY.

Cột [7] xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo đúng hướng dẫn tại mục 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 của Phụ lục số 6 (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng)

Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ
Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ

Quay trở lại Bảng khối lượng dự toán đã nhập ban đầu, thiết lập cột [6], [7], [8] tham chiếu giá trị đã lập đơn giá xây dựng công trình, ta có bảng khối lượng dự toán

Bảng khối lượng dự toán
Bảng khối lượng dự toán

7. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Tham chiếu thành tiền chi phí vật liệu (A1), chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công (C1) để xác định BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG như hình sau:

Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Bài hướng dẫn trên đây giúp các bạn hiểu bản chất phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ, mọi yêu cầu  vui lòng liên hệ với Lamketoan.vn để được trợ giúp.

Tham khảo thêm: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

11
Leave a Reply

avatar
7 Chuỗi bình luận
4 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
10 Tác giả bình luận
hằngxuânhuyềntrong phanLê thu hằng Tác giả nhận xét gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều
Thông báo cho
hằng
Khách
hằng

cho em xin tài liệu với ạ. em cảm ơn ạ

xuân
Khách
xuân

bạn cho mình link tải được không ạ

huyền
Khách
huyền

cho e xin tài liệu về việc xác định định mức và lập dự toán trong trường học với ạ
e cảm ơn ạ.

trong phan
Khách
trong phan

Chào Ad, bạn cho mình xin bảng dự toán chi phí xây dựng theo email của mình là trongphan15987@gmail.com chân thành cảm Ad nhiều ah.

Lê thu hằng
Khách
Lê thu hằng

Bạn có thể cho mình xin file định mức dự toán đc ko ak. email hanglethu1212@gmail.com

dattieu1
Member
dattieu1

b gửi mail cho mình cái đc k bạn mình đang rất cân

Kiều Diễm Nguyễn Thị
Member
Kiều Diễm Nguyễn Thị

Kế toán Việt Hưng chào THÙY!
Bên mình đã gửi mail cho bạn. Bạn nhớ check mail nhé.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC XÂY DỰNG bên mình ạ
Thân ái!

socchuotcodon
Member
socchuotcodon

Bạn có tài liệu chưa, có thể chia sẻ cho mình với

Thu Thùy
Khách
Thu Thùy

Có thể cho em xin tài liệu về cách lập dự toán này được không ạ? Em đang rất cần nó. Em cảm ơn ad.

LÊ THỊ NGỌC TRÂM
Khách
LÊ THỊ NGỌC TRÂM

Có thể cho em xin tài liệu về cách lập dự toán này được không ạ? Em đang rất cần nó. Em cảm ơn ad.

Thuận Trần
Khách
Thuận Trần

Rất hay .