Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

Thuế thu nhập cá nhân là gì?. Cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?. Đây là những câu hỏi mà các bạn kế toán viên mới ra trường thường xuyên thắc mắc trên các diễn đàn kế toán. Bài viết này kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp và hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

1. Thuế TNCN?

– Thuế TNCN là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản TNCN. Mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước khi tới hạn nộp thuế.

2. Những đối tượng nộp thuế TNCN:

– Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập

– Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam. Nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập (cá nhân khác định cư tại VN)

– Người nước ngoài làm việc và có thu nhập tại VN

3. Thời điểm để tính thuế TNCN.

– Là thời điểm chi trả thu nhập (Theo điểm b, khoản 2, điều 8, TT 111/2013/TT-BTC)

Ví dụ:

Tiền lương của tháng 01/2018 trả vào tháng 2 năm 2018 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng  2 năm 2018.

(Tham khảo Khoản 1 Mục III công văn số 187/TCT- TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế, Công văn 380/CT-TTHT ngày 14 tháng 01 năm 2015 )

– Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm.

4. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

– Phương pháp lũy tiến từng phần: dành cho lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (180 ngày)

– Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (180 ngày) có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

5. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2018

Công thức tính thuế TNCN: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

+ Đối với cá nhân cư trú, có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

+ Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động DN trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

(Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế   –  Các khoản giảm trừ

5.1. Thu nhập chịu thuế:

Là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

5.1.1. Tiền ăn giữa ca, ăn trưa:

– Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn – mà chi tiền cho người lao động (phụ cấp vào lương) thì  từ tháng 10/2016: được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng (Theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – HL:15/10/2016)

– Nếu mức chi của DN cao hơn quy định trên thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

– Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên thì được Miễn toàn bộ.

5.1.2. Tiền phụ cấp điện thoại: Theo quy định của công ty

 Trường hợp DN chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ:

Công ty kế toán Việt Hưng quy định trợ cấp tiền điện thoại 250.000đ/tháng thì số tiền này được miễn thuế TNCN.

T1/2018

+ Nhân viên A nhận được phụ cấp  250.000đ tiền điện thoại => 250.000đ được miễn thuế TNCN

+ Nhân viên B nhận được phụ cấp 300.000đ tiền điện thoại => Số tiền miễn thuế là 250.000đ, số  tiền bị tính thuế là 50.000đ

5.1.3. Phụ cấp trang phục:

– Bằng hiện vật: Miễn thuế toàn bộ.

– Bằng tiền: tối đa 5.000.000đ/người/năm.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật thì mức miễn tối đa đối với phần bằng tiền không vượt quá 5.000.000đ/người/năm, bằng hiện vật miễn toàn bộ.

5.1.4. Khoản phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại:

Ngày 25/5/2017, Tổng cục Thuế ban  hành Công văn số 2192/TCT-TNCN về khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên

– Nếu phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại thuộc về công tác phí thì được Miễn thuế TNCN

– Còn nếu khoản tiền phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại được hưởng cố định hàng tháng trên bảng lương thì khi nhận khoản tiền này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN (tức là không được miễn thuế)

5.1.5. Tiền công tác phí:

– Công tác phí theo chứng từ thực tế phát sinh

Theo Công văn 1166/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế ngày 21/3/2016. Tiền công tác phí theo thực tế phát sinh như tiền vé máy bay, tiền taxi và tiền ăn, phòng nghỉ khách sạn, tiếp khách… Nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì khi nhận các khoản tiền công tác phí này sẽ được miễn thuế TNCN.

– Công tác phí khoán

Theo Công văn số 5023/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế ngày 30/10/2017

– Được miễn theo mức DN đã quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ.

– Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

5.1.6. Thu nhập từ tiền công làm thêm giờ, làm đêm:

Phần thu nhập này sẽ được trả lương cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc vào giờ hành chính.

Ví dụ:

Nhân viên A đi làm vào giờ hành chính  được trả 20.000đ/giờ. Anh A đi làm thêm giờ vào ban đêm được trả 30.000đ/giờ. =>  20.000đ phải chịu thuế, 10.000đ vượt trội không chịu thuế.

5.1.2. Các khoản giảm trừ:

– Giảm trừ gia cảnh:

– Bản thân 9.000.000đ/người/tháng và 108.000.000đ/người/năm

– Người phụ thuộc là 3.600.000/người/tháng( Phải đăng ký người phụ thuộc gia cảnh)

– Các khoản bảo hiểm bắt buộc:

Bảo hiểm xã hội (8%), bảo hiểm y tế (1,5%), bảo hiểm thất nghiệp (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biêt.

– Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học

5.1.3. Thuế suất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

Sau đây kế toán Việt Hưng sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể giúp các bạn thực hiện  tính thuế TNCN cho người lao động năm 2018

Ví dụ:

 Chị Trần Thị A  ký hợp đồng lao động 12thang với Công ty Kế toán Việt Hưng
– Tháng 1 năm 2018,  Trần Thị A  nhận được các khoản thu nhập như sau:

+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 15.000.000đ

+ Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000đ

+ Phụ cấp xăng xe: 300.000đ

+ Tiền thưởng: 1.000.000đ

– Các thông tin khác:

+ Chị A đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 15.000.000. Tháng 1/2018: Chị A bị trích bảo hiểm trừ vào lương là: 1.575.000

– Chị A có 1 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Kế toán Việt Hưng  từ năm 2017.
Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Chị A trong tháng 1 năm 2018

– Xác định thu nhập chịu thuế của chị A

15.000.000 + 1.000.000 + 300.000 + 1.000.000 = 17.300.000

– Xác định các khoản được miễn thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp)

Thu nhập được miễn thuế là: 730.000

– Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  –  Các khoản thu nhập miễn thuế

= 17.300.000 – 730.000 = 16.570.000

– Xác định các khoản giảm trừ (bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm)

Các khoản được giảm trừ của chị A  gồm có:

+ Bản thân: 9.000.000

+ Người phụ thuộc : 3.600.000

+ Tiền đóng bảo hiểm: 1.575.000

=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 1.575.000 = 14.175.000

– Xác định thu nhập tính thuế

 Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ

= 16.570.000- 14.175.000 = 2.395.000

– Xác định số thuế TNCN chị A phải nộp

Với mức thu nhập chịu thuế là: 2.395.000

=> Thuộc bậc 1 => 2.395.000*5%= 119.750

=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của chị A trong tháng 1 năm 2018 là: 119.750đ

Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng

Theo công văn số 4217/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân. Thì Tiền ăn, lương tăng ca của lao động vãng lai (ký dưới 3 tháng) không được miễn thuế TNCN

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000đ trở lên như sau:

– Đối với cá nhân Cư trú: Khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần. (Không phân biệt có mã số thuế hay không).

Ví dụ:

Anh Nguyễn Văn B, ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty Kế Toán Việt Hưng, Lương thử việc của anh B gồm có: Lương chính là 4 triệu, phụ cấp tiền ăn trưa 650.000đ.
– Khi trả lương cho anh B, Kế Toán Việt Hưng sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10% như sau:

Thuế TNCN = (4.000.000 + 650.000) * 10% = 465.000

Chú ý:

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN – Theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. (Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết)

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, DN trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, DN trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

+ Đối với cá nhân không cư trú.

Thuế TNCN  đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân * với thuế suất (20%)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *