Các bước thực hiện cách làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn không chỉ với mảng dịch vụ du lịch nói riêng mà là phương diện toàn mảng ngành lĩnh vực khi phải đối mặt tình hình tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Cùng Kế toán Việt Hưng lập nhanh các bước thực hiện cách làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng qua bài viết ngay sau đây.

1. Những yêu cầu ngân hàng khi làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

-Báo cáo tài chính

+ Cân đối tài khoản

+ Cân đối kế toán

+ Kết quả kinh doanh

+ Lưu chuyển tiền tệ

-Các báo  cáo khác đi kèm

+Báo cáo hàng tồn kho – nếu công ty liên quan thương mại, sản xuất

+ Bảng phân bổ CCDC 

+ Bảng trích khấu hao TSCĐ

+ Báo cáo công nợ phải thu của khác hàng

+ Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp

2. Các bước thực hiện làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

BƯỚC 1: Cần xác định được khung sườn công thức tính ra các chỉ tiêu như bảng dưới đây

+ A.. BẢNG PHÂN TÍCH DOANH THU – GIÁ VỐN

STT

CHỈ TIÊU YÊU CẦU

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ CÁC CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

1

Doanh thu

4.518.000.000

Doanh thu nội bộ

Nợ TK 131/Có TK 511, Có TK 3331

1.1

Giá vôn+ Chi phí

4.156.560.000

Giá vốn+ Chi phí chiếm 92%/doanh thu

 

1.2

Lợi nhuận

361.440.000

Lợi nhuận chiếm 8%/ doanh thu

Bút toàn kết chuyển

+B  BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ VỐN – CHI PHÍ

STT

CHỈ TIÊU YÊU CẦU

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ CÁC CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

2

Tổng Chi phí ( = cột 2 ở bảng 1.1 Bảng A)

4.156.560.000

 

 

2.1

 Giá vốn

3.533.076.000

Giá vốn chiếm 85 đến  87 % trên tổng chi phí

Nợ TK 632/ Có TK 154

2.2

Chi phí

623.484.000

Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 12-15% trên tổng chi phí

Nợ TK 6422/ Có TK 331

  1. BẢNG PHÂN TÍCH CẤU THÀNH LÊN GIÁ THÀNH

STT

CHỈ TIÊU YÊU CẦU

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ CÁC CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

3

TỔNG GIÁ THÀNH =2.1 của bảng B

3.533.076.000

 

 

3.1

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.190.507.120

Nợ TK 621/ Có TK 152

 

3.2

Chi phí nhân công trực tiếp

883.269.000

Nợ TK 622/ Có TK 334

 

3.2

Chi phí chung

459.299.880

Nợ TK 6278/ Có TK 331.111

 

 

 

 

 

 

BƯỚC 2: Từ bước 1 sẽ đi vào hệ thống các bước hạch toán trên phần mềm

– Thực hiện bút toán doanh thu

+ Vào bán hàng – Chọn  bán hàng hóa

Bút toán này ghi nhận doanh thu , thuế GTGT đầu ả

-Thực hiện bút toán giá vốn, chi phí, giá thành đều vào hết phần chứng từ nghiệp vụ khác.

Đối với BCTC về thuế thì để nghiệm thu được giá trị các bạn cần làm rõ 1 hệ thống giá thành . nhưng với BCTC vay vốn ngân hàng các bạn cần tòm tắt lại nội dung nghiệp vụ qua chứng từ nghiệp vụ khác để thực hiện lập BCTC.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.