Thủ tục kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

Kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập – Sau khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm các việc như: Đăng ký thành lập doanh nghiệp để có giấy phép, bố cáo thành lập công ty; khắc mẫu dấu; Thông báo mẫu dấu, treo bảng hiệu công ty tại trụ sở. Doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục mở tài khoản ngân hàng; mua chữ ký số và cài Java; kê khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài rồi làm thủ tục khai thuế ban đầu với cơ quan thuế. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng đi sâu tìm hiểu các bước phía dưới đây qua bài viết sau nhé

 

kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập
Thủ tục kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

1. Quy trình thực hiện kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

 

(1) Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Đến ngân hàng muốn mở tài khoản sẽ được hướng dẫn theo mẫu Giấy mở tài khoản của ngân hàng đó (Sẽ được hướng dẫn); Thông báo mẫu dấu, Giấy CMND của người đại diện theo Pháp luật (Tất cả đều công chứng).

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì doanh nghiệp khi thành lập sẽ phải làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. Doanh nghiệp sẽ phải thông báo các thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng sẽ phải thực hiện các thủ tục thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại theo mẫu số 08 – MST.

Tải mẫu 08 – MST TẠI ĐÂY

Các chứng từ thanh toán quan ngân hàng được hướng dẫn cụ thể tại khoản 10 điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC.

– Sau khi có tài khoản ngân hàng, tiến hành làm thủ tục Thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư (qua https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn)

kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

 

(2) Mua chữ ký số (Token) và cài đặt Java

kế toán

 

(3) Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế (nếu có)

Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.

(4) Đăng ký sử dụng mã số thuế TNCN

Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế).

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế.

Mẫu đăng ký:

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động: 05-ĐK-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2015/TT-BTC)

> Tải mẫu 05-ĐK-TH-TCT TẠI ĐÂY

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc: 20-ĐK-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2015/TT-BTC)

> Tải Mẫu 20-ĐK-TH-TCT TẠI ĐÂY

(5) Lập tờ khai lệ phí môn bài và nộp qua mạng:

kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

 

 

 • Người nộp thuế mới thành lập (Căn cứ vào ngày ghi trên giấy đăng ký kinh doanh) trong thời gian 06 tháng đầu năm, thì thực hiện kê khai, Nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Người nộp thuế mới thành lập (Căn cứ vào ngày ghi trên giấy đăng ký kinh doanh) trong thời gian 06 tháng cuối năm thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Dựa theo quy định nêu trên thì tờ khai thuế ban đầu hiện nay sẽ bao gồm tờ khai lệ phí môn bài. Hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động; trường hợp chưa hoạt động luôn thì thời hạn khai là trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

KẾ TOÁN

(6) Cách kê khai thuế trực tuyến eTax tiện ích

Nhấn mục “Kê khai trực tuyến”. Chọn mục “Tờ khai”, lựa chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài” (NĐ 139/2016).

kế toán

Ấn tiếp tục để nhập các chỉ tiêu và Click chuột “Ký và nộp tờ khai”

kế toán

Sau khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp tiền lệ phí môn bài.

Tiền lệ phí môn bài được nộp theo 02 cách sau: Nộp qua kho bạc nhà nước hoặc đăng ký và nộp qua mạng.

(7) Kê khai các khoản thuế khác 

Thuế GTGT

Thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất, kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế. Tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 50 tỷ đồng trở xuống thì khai theo quý, trên 50 tỷ đồng thì khai theo tháng.

2 phương pháp tính thuế GTGT: PP khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và PP trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).

⇒ Nhằm áp dụng phương pháp khấu trừ, DN thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT; thời hạn nộp mẫu 06/GTGT trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh.

Tải mẫu 06/GTGT: TẠI ĐÂY

kế toán việt hưng

Dựa vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tỷ lệ % này như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Thuế TNDN

Căn cứ theo quy định trên thì từ 15/11/2014 hàng quý Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mà chỉ nộp theo từng lần phát sinh và tờ khai quyết toán năm. Thời gian nộp tờ khai tạm tính của quý có phát sinh chậm nhất là vào ngày thứ 30 của của quý sau.

Nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% đó. Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định( thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết hạn nộp thuế đến ngày thực sự nộp thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Nếu doanh nghiệp nộp thừa số thuế tạm nộp thì coi đó là số tiền tạm nộp của năm tiếp theo hoặc sẽ được hoàn thuế.

⇒ DN thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Kết thúc năm tài chính doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế TNDN

> Tải Mẫu 03/TNDN TẠI ĐÂY

Thuế TNCN

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNCN, thuế TNCN có hai kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì không phải kê khai.

Kê khai theo quý dành cho: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu

Kê khai theo tháng dành cho: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

2. Thủ tục đăng ký khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

 • Bảng thông tin doanh nghiệp

 

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 bản sao y có công chứng).
 • Bản sao công chứng CMND Của Giám đốc (2 bộ).
 • Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc (3 bộ).
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay Phụ trách Kế toán (2 bộ).
 • CMND bản sao y có công chứng của người đại diện pháp luật.
 • Công văn đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
 • Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ (2 bộ).
 • Bản đăng ký thực hiện hình thức kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (2 bộ).
 • Hợp đồng thuê hoặc mượn nhà ( nếu có – 2 bộ). Còn Người đại diện pháp luật của Công ty có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở thì không cần hợp đồng cho thuê hay mượn nhà.
 • Có phòng làm việc có thiết bị làm việc – treo bảng hiệu tên Công ty

Sau đó, bộ phận 1 cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ khai thuế ban đầu và viết cho chúng ta 1 phiếu hẹn ngày lên thuế gặp trực tiếp người quản lý thuế để nhận biên bản làm việc ban đầu.

Đúng ngày hẹn, người đại diện theo pháp luật lên thuế để ký nhận biên bản làm việc ban đầu và đem về lưu vào file hồ sơ pháp lý của công ty.

Mục đích của ghi nhận biên bản làm việc ban đầu là trong biên bản nói ra hàng tháng, hàng quý, hàng năm doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế các loại báo cáo nào cũng như nêu ra doanh nghiệp phải đọc những Luật nghị định, Thông tư liên quan đến các loại báo cáo gửi thuế.

 

Lưu ý để doanh nghiệp mới thành lập để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

Ví dụ sau khi làm tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK xong, kết xuất XML. Để nộp được tờ khai qua mạng, cần phải đăng ký tờ khai thuế trước rồi mới nộp được qua mạng. Cụ thể:

 

Để đăng ký tờ khai thuế ta làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Vào trình duyệt thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập
 • Bước 2: Chọn “Tài khoản”—> chọn : “Đăng ký thêm tờ khai”—> Chúng ta chọn tờ khai thuế cần đăng ký (VD: 01/MBAI-Tờ khai lệ phí môn bài) —> Tiếp tục —> Chấp nhận.

Sau khi đăng ký xong, màn hình sẽ hiện lên danh sách những tờ khai đã đăng ký để nộp qua mạng.

Tiến hành nộp tờ khai qua mạng: Sau khi đã đăng ký các tờ khai nộp qua mạng xong, chúng ta sẽ tiến hành nộp tờ khai qua mang (Xem Hướng dẫn cách nộp báo cáo thuế qua mạng).

Trên đây là Một số thủ tục thành lập doanh nghiệp và đặc biệt là thủ tục đăng ký kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. Mời bạn đọc tham khảo.

Có 2 bình luận

 1. Su Su đã viết:

  Cty mình mới thuê 1 kho chứa hàng ở tỉnh khác. Như vậy thì cty có phải đăng ký địa điểm kinh doanh cho kho không ạ?

  • Minh Phượng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: trường hợp này có phải đăng ký địa điểm kinh doanh cho kho hàng nhé!
   Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *