Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính

THÔNG TƯ SỐ 173/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính. Được bổ sung thêm những thông tin vào khoản 3 thuộc điều 15 theo thông tư số 219/2013/TT-BTC về những quy định trong việc khấu trừ thuế. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết sau đây.

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính. Quyết định về việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên. Bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng Việt Nam

Tham khảo: Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017

Nội dung thông tư là về quy định tài khoản ngân hàng
Nội dung thông tư là về quy định tài khoản ngân hàng

Nội dung tổng quát của thông tư số 173/2016/TT-BTC

Thông tư số 173/2016/TT-BTC được căn cứ theo những điều của Luật Quản Lý thuế theo số 78/2006/QH11. Và theo Luật số 21/2012/QH13 được sửa đổi bổ sung trong một số điều của Luật quản lý về thuế.

Xác định theo Luật thuế giá trị gia tăng số hiệu 13/2008/QH12 và căn cứ theo luật mang số hiệu 31/2013/QH13. Được sửa đổi và có bổ sung một số thông tin về điều luật của thuế giá trị gia tăng. Theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi và có bổ sung những thông tin về Luật thuế.

Theo Nghị đinh mang số hiệu 209/2013/ NĐ-CP thuộc ngày 18/12/2013 thuộc chính phủ quy định. Đã ra một số hướng dẫn thi thành về các điều Luật về Thuế giá trị gia tăng. Và trong ngày 01/10/2014 chính phủ cũng đã ban hành những bổ sung và sửa đổi vác quy trinh trong việc nộp thuế trong 91/2014/NĐ-CP.

Trong nghị định của 83/2013/NĐ-CP của ngày 22 tháng 7 năm 2013 của chính phủ. Quyết định về những sự việc thi hành của những điều luật về quản lý thuế, luật sửa đồi. Bên cạnh có còn bổ sung những điều luật có trong nghị đinh số 12/2015 thuộc Nghị Đinh Chính Phủ được ban hành trong ngày 12 tháng 2 năm 2015. Về những nội dung mang tính sửa đổi một số điều về Thuế.

Căn cứ các nghị định của số 215/2013/NĐ-CP. Được ban hành trong ngày 23 tháng 12 năm 2013. Quyết định những chức năng, những nhiệm vụ và mọi quyền quan trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính.

Những tài khoản ngân hàng sẽ không cần phải khai báo nữa
Những tài khoản ngân hàng sẽ không cần phải khai báo nữa

1. Điều 1 trong Thông tư số 173/2016/TT-BTC

Điều 1 trong thông tư 173/2016/TT-BTC. Mang tính sửa đổi và bổ sung của khoản thứ 3 trong điều 15. Thuộc thông tư đã ban hành vào ngày 31/12/2013 trong thông tư 219/2013/TT-BTC do bộ Tài Chính ban hành. Về viêc hướng dẫn thi hành các luật thuế của giá trị gia tăng. Và theo nghị đinh được ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013 số 209/2013NĐ-CP với những hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Về khoản 3 quy định các chứng từ được thanh toán qua ngân hàng Việt Nam. Có những chứng minh từ tài khoản qua các tài khoản của cơ quan hoặc bên bán các tổ chức bên dịch vụ thanh toán. Với những hình thức được chấp nhân như ủy nhiệm, séc, lệnh chi, lệnh ủy nhiệm, nhờ thu, thẻ ngân hàng, những thẻ tín dụng. Và các loại sim điện thoại và ví điện tử cùng những hình thức khác.

Các bên mua sang tài khoản bên bán được mang tên chủ doanh nghiệp. Hoặc các bên mua thanh toán từ những tài khoản của các bên mang tên chủ doanh nghiệp sang các tài khoản bên bán.

2. Điều 2 trong Thông tư số 173/2016/TT-BTC

Điều 2 trong thông tư số 173/2016/TT-BTC. Quy định thông tư này sẽ được chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. Và trong các quá trình thực hiện, nếu có những gì vướng mắc, khó hiểu. Thì đề nghi những tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Phải có những phản ánh kịp thời nhanh chóng về Bộ Tài Chinh để được giải quyết tốt nhất.

Như vậy theo thông tư 173/2016/TT-BTC. Thì Bộ Tài Chính đã bãi bỏ quy định về việc đăng ký cũng như thông báo tài khoản ngân hàng với các cơ quan thuế. Hoặc cho Sở kế hoạch đầu tư khi làm những công tác đến thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Hãy truy cập vào web www.lamketoan.vn để xem những bài viết hữu ích hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.