Tạm ngừng kinh doanh phải nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính ?.

Nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính được hiểu là một phần trong kế toán không thể thiếu. Là tổng hợp nhất quán về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của doanh nghiệp. Từ đó định lượng đánh thuế trực tiếp trên báo cáo đó. Vậy câu hỏi được đặt ra là khi doanh nghiệp Tạm ngừng kinh doanh phải nộp thuế môn bài, BCTC như thường lệ.

1. Nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính là gì?

Nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính hiểu theo đúng nghĩa là những quyền hành và nghĩa vụ doanh nghiệp cần kê khai. Và thực thi liên quan đến tài sản, dòng tiền, đặc biệt là mức nộp thuế khi thành lập.

Tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính
Tạm ngừng kinh doanh

1.1. Nộp thuế môn bài:

Thuế môn bài được hiểu như một sắc thuế trực thu trong kế toán. Mà bất cứ kế toán viên nào cũng cần am hiểu. Thông thường, thuế môn bài sẽ được đánh định ngạch trực tiếp vào giấy kinh doanh – môn bài của bất cứ hộ kinh doanh. Hay doanh nghiệp nào khi tiến hành hợp pháp. Hàng năm, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế môn. Bài này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Mức thu thuế môn bài được phân theo cấp bậc đồng thời dựa vào số vốn. Mà doanh nghiệp đăng kí ban đầu, cũng có nhiều trường hợp dựa vào doanh thu hàng năm kế trước đó.

Một số hệ thống văn bản pháp lý được Nhà nước cấp phép. Và lưu hành liên quan đến nộp thuế môn bài có thể tham khảo thêm:

– Nghị định 75/2002/NĐ-CP

– Thông tư số 96/2002/TT-BTC

– Thông tư số 42/2003/TT-BTC

Tham khảo: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2017 qua mạng Internet

1.2. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính là khái niệm chỉ bản báo cáo trong đó tổng hợp nhất về tình hình tài sản. Vốn chủ sở hữu cũng như vốn vay điều lệ của một doanh nghiệp thực thi. Nói cách khác, báo cáo tài chính chính là phương thức. Để doanh nghiệp phô diễn khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh của mình. Thực trạng này không chỉ là nghĩa vụ. Mà còn là quyền lợi trên pháp luật đối với quy mô tài chính của cơ quan, công ty, doanh nghiệp,…

Chế độ hiện hành quy định, tất cả các doanh nghiệp. Thuộc toàn bộ các ngành đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính. Thời gian nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp được Nhà nước quy định thuộc từng phân loại kinh doanh. Tuy nhiên chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với báo cáo quý. Và 1 tháng đối với báo cáo năm tại ngày kết thúc năm tính tài chính đó.

2. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính

Với những khái niệm và ý nghĩa trên đây. Vậy khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Có phải tiếp tục nộp thuế môn bàibáo cáo tài chính hay không?

Căn cứ vào quy định hiện hành pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người nộp thuế phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về việc tạm ngừng kinh doanh. Đối với việc kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

Đối với người nộp thuế đã được nhận thông báo ngừng kinh doanh cả năm dương lịch. Tức là từ 01/01 đến 31/12 thì hoàn toàn không phải kê khai. Hay nộp thuế môn bài ở bất cứ khoản nào đối với chính năm tạm ngừng kinh doanh đó.

Điều này được điều chỉnh thành 50% mức thuế môn bài cả năm. Nếu doanh nghiệp được nhận thông báo tạm ngừng hoạt động trong 06 tháng đầu năm. Nếu 06 tháng đầu năm , người nộp thuế ra kinh doanh trước. Thì phải nộp thuế môn bài cho cả năm đó.

Trong trường hợp, người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh nhưng trong 12 tháng không cùng một năm dương lịch. Tức là từ năm này sang năm khác tròn 12 tháng. Thì thực hiện kê khai cũng như nộp thuế môn bài theo năm dương lịch đầu tiên

Tạm ngừng kinh doanh phải nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính không?
Tạm ngừng kinh doanh

Việc doanh nghiệp cần phải làm là xin giấy phép hoạt động trở lại. Và lập hóa đơn bán hàng, kê khai thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Trước khi nộp công văn xin tạm ngưng tiếp.

Như vậy, việc nộp thuế môn bàibáo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào khung thời gian doanh nghiệp đó ngừng kinh doanh.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959