Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017

THÔNG TƯ 302/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Bạn muốn tìm hiểu những cách thức nộp lệ phí môn bài. Những trường được hoãn và miễn phí các lệ phí môn bài và cách thức nộp lệ phí môn bài. Cùng tìm hiểu những vấn đề trên qua thông tư 302/2016/TT-BTC. Hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017.

Thông tư 302/2016 được Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 về lệ phí môn bài.

Tham khảo:

Hướng dẫn cách hạch toán thuế môn bài phải nộp

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài trên phần mềm HTKK

 

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC

1. Phạm vi điều chỉnh và người nộp lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016 hướng dẫn người nộp lệ phí môn bài cùng các trường hợp miễn phí. Và những mức lệ phí môn bài, cách thức nộp lệ phí.

Người nộp lệ phí là những cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng những tổ chức và dịch vụ được quy định trong điều 2. Điều 3 theo nghị định 139/2016 được chính phủ ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2016

2. Những đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Theo quy định trong điều 3 thuộc nghị định 139/2016 do chính phủ quy định những trường hợp đối tượng sau được miễn phí lệ phí môn bài.

Cá nhân hoặc hộ gia đình sản xuất kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu. Những hộ gia đình được miễn lệ phí này. Là thuế thu nhập cá nhân theo các quy định của pháp luật.

Cá nhân và các hộ gia đình có tình hình hoạt động sản xuất. Hoặc các dịch vụ không thường xuyên hoặc có những doanh thu thu nhập không ổn định.

Những cá nhân và hộ cá nhân không có những địa điểm kinh doanh một cách cố định như các đại lý bảo hiểm, địa lý xổ số. Hoặc những đại lý bán đúng giá sản xuất và những cá nhân có hợp tác trong kinh doanh theo các quy định của luật thu nhập cá nhân.

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC

4. Mức lệ phí môn bài cho năm 2017

Những tổ chức, doanh nghiệp hoặc công ty có vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Thì sẽ có mức lệ phí môn bài là 3 triệu cho một năm.

Những tổ chức doanh nghiệp hoặc công ty có vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng. Thì se có mức lệ phí môn bài là 2 triệu cho một năm.

Những chi nhánh doanh nghiệp, chi nhánh công ty, đơn vị sự nghiệp cùng các tổ chức kinh tế khác. Thì có mức phí là 1 triệu cho một năm.

Đối với cá nhân, hộ gia đình có mức doanh thu trên 500 triệu cho một năm. Thì mức lệ phí là 1 triệu cho một năm.

Đối với cá nhân, hộ gia đình có mức doanh thu trên 300 triệu cho đến 500 triệu. Thì mức lệ phí phải đóng một năm là 500.000 đồng.

Nếu cá nhân hộ gia đình có một mức doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu cho một năm. Thì mức lệ phí phải đóng là 300.000 đồng.

Với những hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp. Hoặc cá nhân mới được thành lập trong 6 tháng đầu trong năm. Thì phải đóng mức lệ phí bình thường tức là cho cả năm. Còn nếu từ tháng 7 đến tháng 12. Thì mức phí sẽ là 50% trên các mức phí hiện hành.

Nếu muốn tạm ngừng kinh doanh, giải thể hoặc không sản xuất. Thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.

Thông tư quyết định áp dụng lệ phí môn bài mới
Thông tư quyết định áp dụng lệ phí môn bài mới

5. Hạn nộp lệ phí môn bài trong năm 2017

Nếu như mới tổ chức hoạt động kinh doanh. Thì hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên đi vào hoạt động. Nhưng đăng ký hoạt động những chưa đi vào sản xuất và kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài là 30 ngày. Những trường hợp bình thường khác thì lệ phí nộ được đóng chậm nhất là ngày 30 trong tháng 1.

Trên đây là những nội dung tổng quát về lệ phí môn bài trong năm 2017 theo thông tư 302/2016 được áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2017 nếu có vẫn đề còn thắc mắc hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được hướng dẫn tốt nhất.

Có 1 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.