Thẻ: số 896/TCT-KK

Mỗi cá nhân sẽ chỉ có 1 mã số thuế duy nhất

Mỗi cá nhân sẽ chỉ có 1 mã số thuế duy nhất kể cả khi chuyển đổi từ CMT sang thẻ căn cước Mỗi cá nhân sẽ chỉ có 1 mã số thuế (MST) duy nhất. Dù cá nhân đã được cấp MST theo chứng minh nhân dân (CMND), nay đổi qua thẻ căn cước. […]