Thẻ: Phân loại chứng từ kế toán

Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

1. Khái niệm về chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh bằng giấy tờ về sự phát sinh và hoàn thành của nghiệp vụ kinh tế – tài chính tại một hoàn cảnh (không gian, thời gian) nhất định. Bản chứng từ là sự chứng minh về tính hợp pháp […]