Thẻ: nđ 49

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất 2016

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016, đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho DN theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương theo nghị định 49 Theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: DN tự xây dựng thang […]