Sự khác nhau giữa kế toán bệnh viện tư nhân và kế toán bệnh viện nhà nước

Kế toán bệnh viện có khá nhiều đặc thù mà bạn cần chú ý trong quá trình hạch toán. Trong kế toán bệnh viện chia ra: Kế toán bệnh viện tư nhân và kế toán HCSN bệnh viện. Trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng hệ thống giáo trình riêng cho hai loại hình này. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu sự khác nhau giữa hai loại hình này.

kế toán bệnh viện
Sự khác nhau giữa kế toán bệnh viện tư nhân và kế toán bệnh viện nhà nước

1. Sự khác nhau giữa kế toán bệnh viện tư nhân và HCSN bệnh viện

Nội dung HCSN bệnh viện Bệnh viện tư nhân
1.Thông tư sử dụng Áp dụng theo thông tư mới  107 mới và quyết định 19 cũ Theo thông tư 133 hoặc 200
2.Loại hình Đơn vị HCSN – Ngân sách nhà nước Doanh nghiệp tư nhân- vốn tư nhân góp vốn
3.Phần mềm sử dụng Misa MIMOSA MiSA SME
4. Nguồn vốn Vừa có nguồn tự thu vừa có nguồn từ ngân sách Không có nguồn ngân sách mà là nguồn tự thu từ bệnh nhân
5. Hệ thống tài khoản sử dụng Sử dụng theo hệ thống TK thông tư 107 Sử dụng theo hệ thống tông tư
6. Báo cáo tài chính Theo mẫu báo cáo của đơn vị HCSN Theo mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp

2. Đặc điểm giống nhau giữa kế toán bệnh viện tư nhân và HCSN bệnh viện

 • Đều có chung 1 đặc điểm là dịch vụ khám chữa bệnh cho các bệnh nhân
 • Đều có hai loại dịch vụ chính là khám bệnh có BHXH và khám dịch vụ không có BHXH

3. Nội dung học kế toán bệnh viện tư nhân và hành chính sự nghiệp bệnh viện

3.1 Nội dung tổng hợp về học kế toán bệnh viện tư nhân

 • Kê khai và khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý, các kinh nghiệm lập và đối chiếu bảng kê mua vào – bán ra trên tờ khai thuế này, Hướng dẫn khấu trừ, đối chiếu thuế GTGT.
 • Hướng dẫn các bước tập hợp chi phí, lập kỳ tính giá thành cho dịch vụ khám chữa bệnh.
 • Hướng dẫn cân đối doanh thu / giá vốn các loại dịch vụ khám chữa bệnh
 • Hướng dẫn cân đối doanh thu / giá vốn của mảng bán thuốc và các dịch vụ khác.
 • Hướng dẫn đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, cách xử lý hồ sơ công nợ.
 • Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
 • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
 • Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

3.2 Nội dung tổng hợp hạch toán đơn vị HCSN bệnh viện công

 • Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho kế toán Bệnh viện
 • Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất
 • Hướng dẫn lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng.
 • Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.
 • Hướng dẫn theo dõi, quản lý và hạch toán kho dược của Bệnh viện; các đơn vị trực thuộc và phòng khám liên kết.

Qua bài viết này trung tâm kế toán Việt Hưng định hướng các nội dung cần làm tổng hợp  và so sánh sự khác biệt giữa hai loại hình đào tạo về bệnh viện.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959