Mẫu báo cáo tài chính năm mới nhất theo TT 200

Mẫu báo cáo tài chính năm mới nhất theo TT 200/2014

Trong báo cáo tài chính năm mới nhất theo TT 200 có hướng dẫn khá chi tiết về cách sử dụng. Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. Và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Tham khảo:

Học làm báo cáo tài chính

Cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính đẹp

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo TT 200
Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo TT 200

1. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ. Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ. Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

– Tài sản;

– Nợ phải trả;

-Vốn chủ sở hữu;

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

– Các luồng tiền.

2. Các mẫu báo cáo tài chính theo theo TT 200 gồm

báo cáo tài chính theo quy định của thông tư 200
báo cáo tài chính theo quy định của thông tư 200

Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ. Hoặc tóm lược đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình. Nếu không trái với quy định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.

2.1. Báo cáo tài chính năm gồm:

Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN). Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)
Báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01a – DN). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B 02a – DN). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B 03a – DN). Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B 09a – DN).

2.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B 02b – DN. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B 03b – DN). Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B 09a – DN).

3. Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 

Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót.

Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.

Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Thông tin đư­ợc coi là trọng yếu trong trư­ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể.

Thông tin phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu.

Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán; So sánh được giữa các doanh nghiệp với nhau.

Tải về: B01_DN_Bang_can_doi_ke_toan

Để biết chi tiết hơn về các mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200 hãy truy cập vào trang website: http://lamketoan.vn/ . Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Việt Hưng có những khóa học ngắn hạn, chuyên sâu về lĩnh vực kế toán giúp các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm dễ dàng nắm bắt kiến thức thực tế áp dụng hiệu quả vào công việc của mình. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi về học phí./.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959