Danh mục: Kế toán tổng hợp

Chuyên mục Kế toán tổng hợp sẽ mang đến cho bạn các kiến thức liên quan đến công việc của kế toán tổng hợp và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan.

Công việc của kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh ngghiệp vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý […]

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng như thế nào? Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng. Là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia […]

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

Tính phân bổ công cụ dụng cụ Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 được gọi là Công cụ dụng cụ. Vậy tính phân bổ công cụ dụng cụ làm như thế nào hãy cùng Lamketoan.vn tìm hiểu. Tham khảo: Cách khấu hao TSCĐ trong […]

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho Sẽ có 4 phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho đang được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kế toán kho đó là: FIFO, LIFO, giá bình quân và thực tế đích danh. Tham khảo: Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho […]

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay

Tuỳ từng thời điểm trả khoản chi phí lãi vay mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau, khoản chi phí lãi vay đó có hợp lý hay không cũng hạch toán khác nhau Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế Lamketoan.vn xin chia sẻ với các bạn các cách hạch […]

Nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót

Việc nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót trước tiên giúp doanh nghiệp làm đúng các quy định có trong Thông tư 156/2013/TT-BTC, đồng thời tránh việc cơ quan thuế phạt doanh nghiệp khi phát hiện sai sót mà các doanh nghiệp đó làm sai trong quá trình nộp báo cáo tài […]

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán hiểu sơ bộ là việc nhân viên yêu cầu kế toán tạm ứng kinh phí để hoàn thành 1 công việc nào đó có liên quan đến tiền bạc. Thanh toán đơn giản là thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao các […]

Hướng dẫn hạch toán và xử lý hàng thừa khi tiến hành nhập kho

Hướng dẫn hạch toán và xử lý hàng thừa khi tiến hành nhập kho Lamketoan.vn xin hướng dẫn các bạn hạch toán và xử lý hàng thừa khi nhập kho so với hóa đơn. Khi tiến hành nhập kho phát hiện hàng thừa kế toán phải tiến hành lập biên bản và tìm nguyên nhân. 1. […]

Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty Cổ phần, TNHH

Thời hạn góp vốn điều lệ công ty Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp. Hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định được ghi trong điều lệ công ty. Xem thêm: Quy định về góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản Thời hạn góp vốn điều […]

Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp năm 2016

Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp Bạn đang thắc mắc xem việc đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý thì cần những gì?. Trung tâm đào tạo kế toán Lamktoan.vn sẽ hướng dẫn những điều kiện để đưa khoản chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu […]