Đọc hiểu báo cáo tài chính bằng hình ảnh trực quan dễ dàng trong 1 phút

Đọc hiểu báo cáo tài chính là một kỹ năng quan trọng không thể thiếu của kế toán. Tuy nhiên, làm thế nào để đọc hiểu nhanh và có cái nhìn tổng quan tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chính xác nhất. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính bằng hình ảnh trực quan dễ dàng trong 1 phút. 

1. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính thông thường bao gồm ba loại báo cáo tài chính quan trọng nhất đó là bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Cho biết công ty đạt được bao nhiêu doanh số, sử dụng chi phí như thế nào và còn lại bao nhiêu lợi nhuận. Loại báo cáo này có thể được kế toán lập hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Nguyên tắc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập để trình bày thông tin về về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong thời kỳ xác định. Theo nguyên tắc cân đối:

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

 

đọc hiểu báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
đọc hiểu BCTC
Mẫu bảng báo cáo hoạt động kinh doanh

1.2. Bảng cân đối kế toán 

Cho biết doanh nghiệp đang khỏe hay yếu dựa vào con số thể hiện mối quan hệ giữa số tài sản công ty có với số tiền công ty nợ.

Nguyên tắc của bảng cân đối kế toán đại diện cho  tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

đọc hiểu BCTC
Các khoản mục của bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản  = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn.

Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Trong đó:

Tổng tài sản bao gồm Tài sản ngắn hạn ( Là chứng khoán 3 tỷ), tài sản dài hạn (là cái nhà 2 tỷ).

• Nguồn vốn tức là nguồn hình thành tài sản, gồm Nợ phải trả (nợ ngân hàng 1 tỷ), Vốn chủ sở hữu ( vợ chồng tự có 4 tỷ).

đọc BCTC
Mẫu bảng cân đối kế toán 1
đọc hiểu BCTC
Mẫu bảng cân đối kế toán 2
đọc hiểu BCTC
Mẫu bảng cân đối kế toán 3
đọc hiểu BCTC
Mẫu bảng cân đối kế toán 4

 

1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Cho biết dòng tiền vào – ra của doanh nghiệp; khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm và chi tiết các khoản đầu tư của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Nguyên tắc bảng lưu chuyển tiền tệ

đọc BCTC

đọc BCTC
Mẫu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1
đọc BCTC
Mẫu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2

2. Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhanh chóng 

Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhanh chóng 
Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhanh chóng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm 3 phần quan trọng nhất là doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 

2.1. Doanh thu

Doanh thu = Giá sản phẩm * Số lượng sản phẩm bán ra

Như vậy, doanh thu chỉ phản ánh số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ báo cáo mà không xác định được doanh nghiệp đã thu tiền hay chưa.

2.2. Chi phí 

Có rất nhiều loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí là cách thông dụng nhất để làm giảm con số này trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể về việc cắt giảm chi phí để tránh các hậu quả không mong muốn như: nhân viên đình công, chất lượng sản phẩm giảm sút,…

2.3. Lợi nhuận

  • Tỷ lệ lợi nhuận gộp = ( Lợi nhuận gộp/Doanh thu) * 100%
  • Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí cố định – Thuế

Doanh nghiệp cần đạt tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận ròng ít nhất 25%/năm thì mới được gọi là có sự phát triển và thành công.

2.4. Đọc hiểu bảng cân đối kế toán 

Trong phần bảng cân đối kế toán, bạn cần quan tâm tới tài khoản 131 và tài khoản 331.

+ Xác định xem công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp có khớp hay không.

+ Nếu tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ thì đánh giá là tốt.

+ Tài khoản 131 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần tài sản

+ Tài khoản 331 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu.

2.5. Đọc hiểu báo cáo tài chính trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Đối với loại báo cáo này bạn chỉ cần lưu ý tới 3 lại tài khoản là: 511,131 và 111.

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho người quản lý biết vòng quay luân chuyển của vốn; khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp là nhanh hay chậm và biết chính xác số tiền thực có của doanh nghiệp là bao nhiêu.

Nếu dòng tiền kinh doanh trong kỳ có bị âm, giám đốc cần xây dựng ngay các biện pháp khắc phục bằng cắt cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi phương thức bán hàng…

Trên đây là phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính bằng hình ảnh trực quan dễ dàng, nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.