Đặc thù công việc của một kế toán xây dựng cơ bản

Công việc của một kế toán xây dựng khá đặc thù cũng phức tạp nhất trong lĩnh vực kế toán. Cũng có khá nhiều bạn muốn theo đuổi kế toán xây dựng những đang còn phân vân và mơ hồ về lĩnh vực kế toán này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn công việc của 1 kế toán hôm nay Kế Toán Việt Hưng xin chia sẻ cho quý vị qua bài viết dưới đây nhé.

9

1. Đặc điểm chung của kế toán xây dựng cơ bản

Khi đơn vị bạn công tác trúng thầu, kế toán xây dựng thực hiện bóc tách chi phí theo công trình trúng thầu, tiến hành hách toán.

Công việc bóc tách rất quan trọng, bóc tách với mục đích nắm rõ được chi phí trong dự toán và để hạch toán được 1 cách đúng nhất.

Với mỗi công trình, hạng mục công trình sẽ có 1 dự toán riêng biệt.

Từ đấy tiến hành việc tách chi phí cho từng hạng mục của công trình, điểm khác biệt giữa bóc tách với hạch toán trong thương mại

-> chính là chi phí của công trình nào thì kế toán phải tổng hợp vào giá trị của công trình đấy

Tổng hợp tất cả chi phí tạo nên giá thầu của công trình, phải gần bằng hoặc bằng với bản dự toán mà bộ phận kỹ thuật cung cấp từ ban đầu.

Căn cứ vào các chi phí nêu trên, kế toán tính được giá vốn để cho vào hạch toán công trình, theo mỗi mục chi phí sau đây:

 • Đối với những chi phí mua nguyên liệu, vật tư, kế toán dựa vào định mức tiêu hao nằm trong dự toán, để bóc tách riêng khôi lượng của mỗi loại nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị cần dung và xuất cho công trình.

 • Đối với chi phí cho công nhân, kế toán cần dựa vào khối lượng công việc đã làm, ngày công thực tế, cấp bậc thợ để xác định được số lao động cần, lương phải trả cho công trình, thời gian thực hiện của mỗi công trình.

 • Chi phí máy móc để thực hiện thi công công trình, kế toán xây dựng dựa vào loại máy cần dung, cá máy cần dung để tính được lượng tiêu hao nhiên liệu, số lượng công nhân và tính khâu háo cho máy móc.

 • Cuối cùng là chi phí quán lý chung, kế toán cần liệt kê lại và phân bổ phù hợp cho mỗi công trình theo 1 tỷ lệ nguyên vật liệu chính hay là theo công nhân.

Đặc điểm riêng của kế toán xây dựng:

Là đối với mỗi công trình giá thành mỗi nơi sẽ khác nhau

-> nên khi xây dựng công trình thì giá thành sẽ phụ thuộc vào địa điểm xây dựng công trình.

-> Chính vì thế kế toán xây dựng buộc phải áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở các địa điểm khác nhau

-> Và dựa vào dự toán đã lên để xác định lượng tiêu hao vật liệu, vật tư, máy móc, ngày công….

(Chứ không phải xác định theo giá trị của công trình)

Mỗi công trình xây dựng thông thường sẽ kéo dài qua nhiều kỳ làm kế toán

-> vì thế kế toán nên tập hợp chi phí cần theo dõi chi tiết chi phí sản xuất còn dang dở, cũng như số lượng cụ thể vật tư xuất cho mỗi công trình

Khi thực hiện xuất vật tư cần kiểm tra xem có phù hợp với định mức dự toán của công trình không.

Với mỗi công trình đã xong phải có bản nghiệm thu công trình theo từng hạng mục hay toàn bộ công trình.

Khi đã có bạn nghiệm thu hoàn thành công trình thì kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT ghi nhận doanh thu cho công trình vừa mới hoàn thành.

xay dung 0609103536

2. Công việc phải làm của 1 kế toán xây dựng cơ bản

 • Dựa vào bảng bóc tách khối lượng công việc ban đầu và nguyên liệu, vật tư đã dung để theo dõi quá trình đưa chi phí nguyên liệu, vật tư vào theo định mức xây dựng ban đầu.
 • Lập bảng theo dõi lương của công nhận theo tiến độ thực tế của công trình.
 • Kiểm soát chi phí nhân công theo máy móc, máy móc theo mỗi công trình.
 • Liệt kế, phân bổ chi phí sản xuất chung cho mỗi công trình và hạng mục theo công trình.
 • Liệt kế, phân bổ chi phí để tính giá thành thực tế cho từng hạng mục công trình.
 • Vào mỗi tháng, quý, năm để thực hiện lập báo cáo thuế.
 • Năm bắt các chi phí còn đang dỡ dang của từng công trình.
 • Theo dõi doanh thu của mỗi công trình, hạng mục công trình khí hoàn thành.
 • Làm báo cáo tài chính nội bộ để đáp ứng yêu cầu của cấp trên.
 • Bảo quản hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán công trình, các biên bản bàn giao nghiệm thu công trình cận thận.
 • Khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quán thuế kế toán xây dựng cần có khả nắng giải trình cho cơ quan thuế.

Trên đây là những sơ lược cơ bản về kế toán xây dựng, để có thể làm 1 kế toán giỏi bạn cần học hỏi thêm từ những anh chị kế toán xây dựng đi trước để trao rồi kinh nghiệm. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.