Chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng mới nhất năm 2019

Chế độ bảo hiểm xã hội năm 2019 có những thay đổi tích cực cho người tham gia. Nếu bạn chưa nắm rõ những quyền lợi, mức đóng, chế độ bảo hiểm năm 2019 thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé. Với những chính sách thay đổi tiền lương, kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật cho bạn đọc chế độ BHXH áp dụng mới nhất năm 2019. 

chế độ bảo hiểm xã hội
Chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng mới nhất năm 2019

1. Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở dành cho người lao động sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng như sau:

  • Trợ cấp thai sản: Tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng. (Tức 02 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). 
  • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng từ 417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày. (Tức 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 29, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).
  • Trợ cấp mai táng: Tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng. (Tức 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).
  • Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân. Riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng.  (Tức từ 50% – 70% mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)…

2. Thay đổi tiền lương tối thiểu, tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

– Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH:

Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ rõ, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường và cao hơn nhất 7% lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Từ năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2019Mức lương thấp nhất đóng BHXH bắt buộc
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I4.180.0004.180.0004.472.600
Vùng II3.710.0003.710.0003.969.700
Vùng III3.250.0003.250.0003.477.500
Vùng IV 2.920.0002.920.000    3.124.400

–  Thay đổi về tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Nghị Quyết 70/2018/QH14 quy định từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, từ thời điểm này, mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng như trước đó.

3. Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 – 2021

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định này, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 – 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Và mức điều chỉnh lương hưu của lao động nữ được tính bằng mức lương hưu thời điểm bắt đầu người lao động hưởng lương hưu x với Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu. 

Như vậy, nếu người lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2019 thì tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23 % và tỷ lệ điều chỉnh thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.

4. Thay đổi mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động

Cuối năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP trong đó quy định mới về chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong năm 2019, khi ký hợp đồng lao động với người nước ngoài. Người sử dụng lao động phải đóng:

  •  3% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản. 
  • 0.5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ năm 2022, người sử dụng lao động phải đóng:

  • 14% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất
  • Người lao động nước ngoài phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất 2019 có nhiều điểm mới theo hướng có lợi cho người tham gia. Kế toán Việt Hưng đã cập nhật đầy đủ những thông tin chính sách pháp luật quy định cho bạn đọc tiện theo dõi và nắm bắt. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.