Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

Tính phân bổ công cụ dụng cụ

Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 được gọi là Công cụ dụng cụ. Vậy tính phân bổ công cụ dụng cụ làm như thế nào hãy cùng Lamketoan.vn tìm hiểu.

Tham khảo:

Cách khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 45
Những tài sản có giá trị < 30.000.000 được gọi là Công cụ dụng cụ (Ảnh minh họa)

1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

– Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.
– Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)
– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm (Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

– Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ

Mức phân bổ hàng năm =Giá trị CCDC
Thời gian phân bổ
Mức phân bổ hàng tháng =Mức phân bổ hàng năm
12 tháng

Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

Mức phân bổ trong tháng phát sinh =Giá trị CCDC XSố ngày sử dụng trong tháng
Thời gian phân bổ ( X ) Tổng số ngày của tháng p/s

Ta có:

Số ngày sử dụng trong tháng =Tổng số ngày của tháng p/s –Ngày bắt đầu sử dụng +1

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng chúng tôi tham khảo 1 ví dụ cụ thể trong cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 45

Ví dụ: Ngày 6/3/2014 Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế Lamketoan.vn mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

3. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

– Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014: (vì mua về sử dụng ngay)

Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2014)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.
Trong đó:
– Giá trị CCDC: 22.000.000
– Thời gian phân bổ: 12 tháng
– Tổng số ngày của tháng 3/2014: là 31 ngày.
– Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 – 6 + 1) = 26 ngày
=> Mức phân bổ trong tháng 3 = [22.000.000 / (12 x 31) ] x 26 = 1.537.635

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ
Trong đó:
– Giá trị CCDC = 22.000.000 – 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)
– Thời gian phân bổ = 1 năm
=> Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẽ chia cho 11 tháng)
=> Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất kinh doanh.
– Hàng tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân bổ trong 1 năm.

Có 1 bình luận

  1. huong đã viết:

    cho em hỏi là em mua một phần mềm dự toán 4tr k thời hạn sử dụng sử dụng được mãi nên mình phân bổ nên như thế nào cho hợp lí ah

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.