Cách thức lấy số liệu vào thiết lập báo cáo tài chính trên MISA

Thiết lập báo cáo tài chính trên MISA – Tại sao các bạn phải thiết lập lại công thức lấy số liệu lên các BCTC theo quy định của chế độ kế toán sẵn có? Vì mỗi đơn vị có một đặc thù riêng nên cách thức báo cáo tài chính cũng khác nhau, hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết ngay dưới đây.

thiết lập báo cáo tài chính trên misa
Cách thức lấy số liệu vào thiết lập báo cáo tài chính trên MISA

1. Các tham số được sử dụng để xây dựng công thức thiết lập báo cáo tài chính trên MISA

Số dư: Được xác định theo tính chất của tài khoản.

Ví dụ:

TK 141 có tính chất là Dư Nợ và có số dư bên Có là 100.000 => Dư Nợ của TK 141 = -100.000

TK 141 có tính chất là Lưỡng tính và có số dư bên Có là 100.000, không có số dư bên Nợ => Dư Nợ của TK 141 = 0

Số dư Nợ/dư Có của tài khoản; Số dư Nợ cuối kỳ/dư Có cuối kỳ của tài khoản; Số dư Nợ đầu kỳ/dư Có đầu kỳ của tài khoản: Bằng Dư Nợ/Dư Có; Dư Nợ cuối kỳ/Dư Có cuối kỳ; Dư Nợ đầu kỳ/Dư Có đầu kỳ của tài khoản đang thiết lập, nếu có tiết khoản thì bù trừ số dư của tất cả các tiết khoản của tài khoản đang thiết lập (thiết lập báo cáo tài chính trên MISA)

Ví dụ:

TK 1381 có 3 tiết khoản:

  • TK 1381.1 dư Có: 100.000
  • TK 1381.2 dư Nợ: 300.000
  • TK 1381.3 dư Nợ 400.000

=> Dư Nợ tài khoản 1381 = -100.000 + 300.000 + 400.000 = 600.000

Số dư Nợ/dư Có chi tiết tài khoản; Số dư Nợ cuối kỳ/dư Có cuối kỳ chi tiết tài khoản; Số dư Nợ đầu kỳ/dư Có đầu kỳ chi tiết tài khoản:

Bằng tổng Dư Nợ/dư Có; Dư Nợ cuối kỳ/Dư Có cuối kỳ; Dư Nợ đầu kỳ/Dư Có đầu kỳ của các tiết khoản của tài khoản đang thiết lập.

Ví dụ:

TK 1381 có 3 tiết khoản:

  • TK 1381.1 có tính chất là Lưỡng tĩnh và có số dư Có: 100.000
  • TK 1381.2 có tính chất là Dư Nợ và có số dư Nợ: 300.000
  • TK 1381.3 có tính chất là Lưỡng tính và có số dư Nợ 400.000

=> DUNO_ChitietTheoTK (1381) = DUNO_ChitietTheoTK (1381.1) + DUNO_ChitietTheoTK (1381.2) + DUNO_ChitietTheoTK (1381.3) = 0 + 300.000 + 400.000 = 700.000

2. Công thức lấy số liệu thiết lập báo cáo tài chính trên MISA

– Chọn menu Tiện ích, chọn Thiết lập báo cáo tài chính hoặc trên giao diện lập BCTC, chọn chức năng Thiết lập công thức.

kế toán
Mục “Thiết lập báo cáo tài chính”

– Chọn báo cáo muốn thiết lập công thức 

– Có thể xem công thức chương trình thiết lập sẵn tại cột Công thức

– Nhấn vào biểu tượng có “bút chì vàng” để thiết lập mới công thức hoặc sửa lại công thức chương trình đã thiết lập sẵn

thiết lập báo cáo tài chính trên misa
Thiết lập mới hoặc sửa lại công thức chương trình

2.1 Thực hiện thiết lập mới công thức 

– Ấn Thêm dòng

– Kích chọn phép tính và tham số cho công thức tại cột Phép tính và cột Ký hiệu. Chi tiết nội dung của từng tham số xem giải thích ở mục 1 phía trên

– Kích chọn tài khoản hoặc cặp tài khoản tương ứng với mỗi tham số tại cột Tài khoảnTK đối ứng

kế toán
Xây dựng công thức bảng cân đối kế toán

– Rà soát & kiểm tra lại công thức đã thiết lập và ấn Đồng ý

thiết lập báo cáo tài chính trên misa
Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán

2.2 Thực hiện sửa lại công thức chương trình

– Trường hợp Xóa bỏ dòng công thức đã có:

  • Chọn dòng công thức muốn xóa và nhấn Xóa dòng
  • Hoặc ấn Xóa công thức, để xóa toàn bộ công thức đã chọn 
thiết lập báo cáo tài chính trên misa
Xoá dòng công thức

– Trường hợp Sửa lại cách thiết lập công thức:

  • Chọn lại phép tính, tham số cho công thức và chọn lại tài khoản hoặc cặp tài khoản tương ứng với mỗi tham số của công thức
  • Hoặc ấn Thêm dòng để thêm mới dòng công thức tương tự như trên 

Trên đây là các cách xây dựng công thức thIết lập thiết lập báo cáo tài chính trên MISA mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn đọc. Kết nối ngay với Kế toán Việt Hưng để được tư ấn về các Khoá học Kế toán Online chuyên sâu 1 kèm 1.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *