Cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 theo TT 133

Cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC. Nhằm thay thế cho quyết định 48. Hướng dẫn về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước. Ngay từ khi ra đời, những điểm mới trong thông tư 133. Đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với những tài khoản được bổ sung thêm như Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – tài khoản 128. Nhằm đem đến cho bạn đọc những cái nhìn sâu hơn về vấn đề này. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ một số điểm lưu ý. Cũng như cách hạch toán tài khoản 128 theo thông tư 133. Từ đó có thể áp dụng một cách phù hợp.

Tham khảo: Cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 theo TT 133
Cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 theo TT 133

1. Nguyên tắc kế toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 128 theo TT 133

Theo Thông tư 133, TK 128 được sử dụng để phản ánh tình hình biến động. Cũng như số hiện có của các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn. Một số khoản đầu tư có thể kể đến như các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn. Nhằm mục đích thu lãi hàng kỳ hay các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. Các khoản đầu tư này được hạch toán theo nguyên tắc giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí thu mua khác như môi giới, phí, lệ phí,… (nếu có).

2. Tài khoản 128 –  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 128 nhận được nhiều sự quan tâm

Kế toán doanh nghiệp áp dụng thông tư 133 cần mở các sổ chi tiết để theo dõi những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng đối tượng, kỳ hạn, số lượng,… Đến khi lập Báo cáo Tài chính, kế toán viên sẽ sử dụng kỳ hạn còn lại làm cơ sở để trình bày các khoản đầu tư trong phần tài sản dài hạn (trên 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo) hay ngắn hạn (dưới 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo).

Doanh nghiệp cũng phải phản ánh kịp thời doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đối với các khoản đầu tư là cho vay thì cần có đánh giá về khả năng thu hồi nợ để ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính nếu có bằng chứng chắc chắn rằng toàn bộ hay một phần khoản đầu tư là không thể thu hồi được.

3. Cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 128 theo TT 133

TK 128 có kết cấu gồm bên nợ phản ánh giá trị của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng, bên có phản ánh giá trị giảm. Số dư bên nợ phản ánh giá trị của các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn tại thời điểm báo cáo. TK có 2 tài khoản cấp 2: 1281 – thể hiện tình hình biến động và số dư hiện có của tiền gửi có kỳ hạn; 1288 – thể hiện tình hình biến động và số dư hiện có của các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

4. Hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 128 theo TT 133

Một số bút toán tiêu biểu như sau:

4.1. Khi mua các khoản đầu tư, gửi tiền, cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán ghi:

Nợ TK 128

      Có TK 111, 112,…

4.2. Định kỳ ghi nhận lãi phải thu từ tiền gửi, cho vay, trái phiếu:

Nợ TK 1388

       Có TK 515.

4.3. Trường hợp nhập lãi vào gốc ghi

Nợ TK 128

       Có TK 515.

4.4. Khi tiến hành thu hồi các khoản đầu tư, ghi

Nợ TK 111, 112,… (giá thực tế thu hồi)

Nợ TK 635 (trong trường hợp lỗ)

      Có TK 128 (giá gốc)

      Có TK 515 (trong trường hợp lãi)

Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều hiểu biết về vấn đề này. Để hiểu rõ hơn về TK 128 cũng như cách áp dụng thông tư 133 chính xác, hiệu quả. Bạn có thể tham khảo và tham gia các lớp học kế toán tại Kế toán Việt Hưng. Với đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng lâu năm, nhiều kinh nghiệm. Cùng các chuyên gia kế toán, kiểm toán hàng đầu. Chắc chắn bạn sẽ thu được cho mình những điều vô cùng bổ ích. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào địa chỉ http://lamketoan.vn/. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *