Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào năm 2017

Luật Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

bo him tht nghip 16 638
Luật Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

Quy định tại Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 nêu hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

– Người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp

– Người lao động kỳ hợp đồng lao động có thời hạn đủ 03 tháng đến 12 tháng

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017:

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

– Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

3. Mức hưởng bảo hiểm thấp nghiệp:

– Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng. (Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Bộ luật lao động).

4. Thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

– Số tiền trợ cấp thất nghiệp nhiều hay ít. Phụ thuộc vào thời gian người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quy định cụ thể như sau:

+ Thời gian đóng BHTN đủ 12 tháng đến 36 tháng: Hưởng 03 tháng

+ Thời gian đóng BHTN đủ 36 tháng đến 72 tháng: Hưởng 06 tháng

+ Thời gian đóng BHTN đủ 72 tháng đến 144 tháng: Hưởng 09 tháng

+ Thời gian đóng BHTN đủ 144 trở lên: Hưởng 12 tháng

Ví dụ: Ngày 31/12/2016 Ông Nguyên Văn A bị chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày 01/07/2016 đến 30/09/2016 Ông A đóng bảo hiểm thấp nghiệp với mức lương là 5.000.000đ/tháng. Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 mức lương đòng BHXH là 5.500.000đ/tháng. Thời gia Ông A đóng BHTN là 28 tháng. Số tiền trợ cấp BHTN được hưởng tính như sau:

Trợ cấp BHTN được hưởng = ((15.000.000 + 16.500.000) / 6) x 60% = 3.150.000 x 3 = 9.450.000đ

5. Thời điểm làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

– Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

– Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959