Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Dưới đây là thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 mà  trung tâm đào tạo kế toán lamketoan.edu.vn sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để có thể hiểu hơn về cách quyết toán TNCN mới nhất, áp dụng đúng theo quy định của pháp luật.

thuế thu nhập cá nhân
Hướng dấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Đối tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Đối tượng thuộc diện chịu thuế TNCN này thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả và làm quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền (theo điểm c khoản 1 điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC). Nếu không phát sinh phần thu nhập chi trả thì không phải quyết toán thuế TNCN

+ Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công: Đối tượng này sẽ làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế/bù trừ thuế trừ trường hợp (theo điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC):

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

– NLĐ chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một NSDLĐ và thực tế đang làm việc cho NSDLĐ đó tại thời điểm ủy quyền quyết toán.

– NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một NSDLĐ và có thêm thu nhập vãng lai mà bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% và không yêu cầu quyết toán phần thu nhập vãng lai này.

– NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

– Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác định theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và các sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (tổng thu nhập cả năm trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm)/12

Các khoản giảm trừ

– Giảm trừ gia cảnh cho bản thân

– Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế là 9 triệu/tháng, tức là 108 triệu/năm

Miễn giảm thuế TNCN

Đối với các cá nhân làm việc ở khu kinh tế thì sẽ được giảm 50% số thuế TNCN đối với thu nhận trong khu kinh tế theo quy định của Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Nên xem:

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN hồ sơ quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tờ khai số 05/QTT-TNCN, các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Đối với cá nhân có thu nhập thuộc diện phải làm quyết toán thì hồ sơ quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tờ khai số 02/QTT-TNCN, bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC. NSDLĐ khi quyết toán thay NLĐ cũng sẽ dùng các mẫu này.

– Nơi nộp hồ sơ

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

+ Đối với cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế

+ Đối với Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

+ Đối với cá nhân có thu nhập: Nộp hồ sơ quyết toán thuê trực tiếp tại cơ quan thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của năm 2015 nếu không có việc gia hạn nào sẽ là ngày 31/3/2016 (chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc năm 2015).

– Hoàn thuế

Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Thuế suất

Áp dụng theo bảng thuế lũy tiến tại điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nếu bạn đọc cần hiểu hơn và muốn nâng cao kiến thức kế toán thuế với bài học thực hành chuyên sâu hãy đăng ký ngay khóa học kế toán thuế tại lamketoan.edu.vn để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *