Thẻ: thời giờ làm việc

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định như thế nào?

Trong Bộ luật lao động đã có quy định rõ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dành cho người lao động. Nhằm cung cấp cho bạn đọc quy định trên để có thể xác định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tối thiểu và tối đa theo luật giúp người […]