Thẻ: thai sản

Hướng dẫn bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai

mang thai 1

Luật bảo hiểm xã hội thực hiện từ 2014 quy định về bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai. Theo đó, đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của lao động nữ như sau Chế độ thai sản hiện hành có […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959