Thẻ: nhantokhai.gdt.gov.vn

Cách Đăng ký và Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên cần làm thủ tục phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và phải có hồ sơ chứng minh lưu tại doanh nghiệp. Dưới đây Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các […]