Thẻ: công nghệ cao

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho lao động công nghệ cao

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, theo đó Bộ Tài Chính sẽ nghiên cứu giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghị quyết số 35 khẳng định nguyên tắc Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản […]