Thẻ: chuyển lỗ thuế tndn

Cách xác định lãi – lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

chuyen lo thue tndn

Xác định lãi – lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Thì doanh nghiệp xác định lãi lỗ dựa vào thu nhập tính thuế. Sau đó thực thiện chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959