Thẻ: chúc anh tú

Trao đổi với PGS.TS Chúc Anh Tú về đào tạo kế toán, kiểm toán

Ong Chuc Anh Tu

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nói chung hay đào tạo kế toán nói riêng đã có rất nhiều thay đổi. Trước đó xuất phát từ nhu cầu đổi mới đào tạo kế toán – tài chính cũng như để đáp ứng yêu cầu hội nhập, khoa Kế toán Trường Đại học Lao động – Xã […]