Thẻ: Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

chi phi khong duoc tru khi tinh thue tndn

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – Chi phí không được trừ là các khoản chi phí của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) khi tính thuế TNDN của quy định về tính và […]