Thẻ: Chi phí hợp lý khi tính thuế

Chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

chi phi hop ly khi tinh thue tndn

Các chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Nhiệm vụ quan trọng nhất của người kế toán thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là phải xác định được các khoản chi phí nào là hợp lý. Và các khoản chi phí nào là không hợp lý để […]