Thẻ: bộ ldtbxh

Quy định về mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016

Mức lương và phụ cấp đóng BHXH Bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức ban hành thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương. Và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có hiệu lực từ ngày 15-2 tới. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã chính […]