Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản – Kế toán là một ngành nghề cần độ chính chính xác trên từng con số. Và để muốn làm tốt công việc này. Bạn cần phải nắm vững các nghiệp vụ trong kế toán. Để làm được điều đó trước tiên bạn cần ghi nhớ hết các tài khoản kế toán.

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản
Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

THAM KHẢO: Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Để làm được điều đó bạn cần:

1. Làm quen với từng loại tài khoản

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất
Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán

Với vấn đề này thì đòi hỏi các bạn cần học từng loại tài khoản trước. Tiếp đó các bạn mới quan tâm tới loại tài khoản khác

2. Thứ 2 là phân biệt bản chất của từng loại tài khoản

 • Tài khoản tài sản hay còn gọi là tài khoản đầu 1 và 2: ví như tiền mặt, hàng hóa, thành phẩm…
 • Kế đến là nợ phải trả đây là loại tài khoản đầu 3: như các khoản thuế phải nộp, các khoản nợ đầu tư phải trả, phải trả cho người bán buôn…
 • Loại tài khoản vốn chủ sở hữu
 • Loại tài khoản doanh thu
 • Loại tài khoản mang tên chi phí sản xuất và kinh doanh.
 • Loại tài khoản thu nhập khác: với loại tài khoản này các ban có thể hiểu đơn giản. Rằng đó là nguồn thu nhập khác mà DN được cho, tặng…hoặc thanh lí.
 • Loại tài khoản chi phí khác bao gồm chi phí thuế. Mà doanh nghiệp phải nộp hoặc tiền phạt do doanh nghiệp vi phạm hành chính, hợp đồng kinh tế với đối tác…
 • Tài khoản cuối cùng là tài khoản xác định kết quả kinh doanh: Đây là tài khoản tập hợp toàn bộ chi phí và doanh thu mà doanh nghiệp đạt được.
 • Có thể xác định cụ thể 2 loại tài khoản chính là tài khoản tài sản bao gồm tài khoản 1, 2, 6 ,8 và tài khoản nguồn vốn gồm tài khoản 3,4,5, và 7.
Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản
Sắp xếp trật tự các loại tài khoản trong bảng hệ thống

3. Thứ 3 là cách định khoản các tài khoản | Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản

Chia làm 2 loại theo:

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất
Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản tài sản: khi các khoản phát sinh tăng lên các bạn phải ghi vào nợ và khi phát sinh giảm thì ghi có.

Tài sản nguồn vốn: khi các phát sinh tăng lên các bạn ghi có và khi phát sinh giảm ghi nợ. Ví dụ cụ thể như sau: khi mua hàng, hàng hóa tăng lên. Thì sẽ ghi bên nợ thanh toán tiền mặt, giảm bên tiền mặt thì ta ghi bên có.

4. Bảng tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn

 • Điều cuối cùng để các bạn có thể nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán theo cách nhanh nhất là những chú ý khi định khoản hạch toán:
 • Các bạn muốn định khoản kế toán tốt. Thì cần phải xác định được đối tượng kế toán được thực hiện bên nghiệp vụ của kinh tế phát sinh.
 • Để không bị nhầm lẫn giữa tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Chúng ta nên ghi bên nợ trước sau đó mới ghi bên có.
 • Đối với nghiệp vụ biến động tăng thì ghi 1 bên và khi nghiệp vụ biến động giảm thì ghi 1 bên
 • Đặc biệt để nhìn rõ ràng trong các khoản mục ghi thì dòng ghi nợ tốt nhất ghi so le với dòng ghi có.
 • Điều quan trọng cần nhớ là tổng giá trị tiền bên nợ và bên có phải bằng nhau.

5. Bằng tài khoản theo thứ tự đầu số | Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản

SẮP XẾP THỨ TỰ TÀI KHOẢN ĐẦU SỐ 

CHI TIẾT
ĐẦU SỐ 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN (20 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 11 là ba loại tiền, bao gồm 111, 112, 113 – đây là các tài khoản rất quan trọng mà bạn phải nhớ đầu tiên.

– Bắt đầu bằng số 15 là tám loại tài khoản liên quan đến hàng hóa và chi phí dở dang, bao gồm 151, 152, 153, …, 158.

– Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý đến các tài khoản: 131, 133, 141. Nên nhớ kỹ tài khoản cấp 2 của thuế GTGT được khấu trừ (133).

ĐẦU SỐ 2: TÀI SẢN DÀI HẠN (13 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 21 là năm loại tài khoản liên quan đến tài sản cố định, trong đó cần lưu ý đến tài khoản 211 và 214.

– Bắt đầu bằng số 22 là bốn loại tài khoản liên quan đến việc đầu tư và dự phòng tổn thất.

– Bắt đầu bằng số 24 là tài khoản dùng trong các trường hợp trích trước hoặc trả trước.

 

ĐẦU SỐ 3: NỢ PHẢI TRẢ (15 LOẠI TÀI KHOẢN)

 

– Bắt đầu bằng số 33 là bảy tài khoản phải trả cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Trong đó, cần nhớ tài khoản 331, 333, 334 và các tài khoản cấp 3 của tài khoản 333.

– Bắt đầu bằng số 35 là bốn tài khoản theo dõi các quỹ trong doanh nghiệp.

ĐẦU SỐ 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU (11 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 41 là bảy tài khoản liên quan đến vốn chủ sở hữu và đánh giá vốn chủ sở hữu.

– Bắt đầu bằng số 46 là hai tài khoản nguồn kinh phí hình thành vốn chủ sở hữu.

– Lưu ý đặc biệt đến tài khoản 421.

ĐẦU SỐ 5: DOANH THU (3 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính

– Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu

ĐẦU SỐ 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT – KINH DOANH (10 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng 62 là bốn tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh.

– Bắt đầu bằng 64 là hai tài khoản chi phí gián tiếp.

ĐẦU SỐ 7: THU NHẬP KHÁC

ĐẦU SỐ 8: CHI PHÍ KHÁC

ĐẦU SỐ 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Mỗi loại tài khoản này chỉ có 1 hoặc 2 tài khoản, rất dễ nhớ và phải nhớ.

HỌC THỬ: https://ketoanviethung.com

Trên đây là tất cả toàn bộ  nghiệp vụ, kiến thức cơ bản. Giúp các bạn có thể nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và chính xác nhất. Mong rằng qua bài viết này kế toán Việt Hưng chúng tôi đã giúp bạn nắm vững thêm một số nghiệp vụ cơ bản của kế toán. Chúc các bạn thành công!

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959