Danh mục: Kế toán tiền lương

Chuyên mục Kế toán tiền lương sẽ mang đến cho bạn các kiến thức liên quan đến công việc của kế toán tiền lương và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan

Bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào năm 2017

bo him tht nghip 16 638

Luật Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017 Quy định tại Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 nêu hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau: 1. Đối tượng áp dụng: – Người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp – Người […]

Tiền lương tháng thứ 13 có phải tính thuế TNCN không? Có được coi chi phí hợp lý không?

tienluong thang 13 co phai tinh thue tncn khong co duoc tinh vao chi phi hop ly khong

1. Tiền lương tháng thứ 13 có phải tính thuế TNCN hay không? Theo thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền lương tháng thứ 13 là 1 khoản phải tính đóng thuế TNCN. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN là Doanh nghiệp chi lương cho người lao động vào tháng nào thì phải […]

Tiền lương dưới 2.000.000/tháng có khấu trừ thuế TNCN 10% hay không?

ke toan tien luong

Tiền lương dưới 2.000.000/tháng có khấu trừ thuế TNCN 10% Lao động thời vụ có mức tiền lương dưới 2.000.000/tháng. Thì có phải khấu trừ thuế TNCN 10% tại công ty hay không?. Nếu không có phải làm bản cam kết 02/CK-TNCN không? Lao động thời vụ là một hình thức phổ biến trong các […]

Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo thông tư 200

ke toan tien luong

1. Hướng dẫn trích lập quỹ dự phòng tiền lương Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế nhưng chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp […]

Công việc của kế toán tiền lương

ke toan tien luong

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh ngghiệp vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý […]

Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp năm 2016

tinh luong

Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp Bạn đang thắc mắc xem việc đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý thì cần những gì?. Trung tâm đào tạo kế toán Lamktoan.vn sẽ hướng dẫn những điều kiện để đưa khoản chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959