Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ trên Excel

Ở lĩnh vực kế toán sản xuất, chúng ta đều biết có các phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay gồm 4 phương pháp phổ biến đó là các phương pháp: Trực tiếp, tỷ lệ, hệ số, loại trừ sản phẩm phụ. Trong bài viết này, Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn 2 phương pháp thường được sử dụng trong công việc tính giá thành đó là phương pháp trực tiếp và tỷ lệ, đồng thời cung cấp cho các bạn mẫu Excel thực tế trong công việc tính giá thành này.

Costs - White Word on Red Puzzles.

1. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ thích hợp với những DN trong cùng 1 quy trình sản xuất có thể sản xuất ra một nhóm SP cùng loại với những quy cách phẩm chất khác nhau.

– Đối tượng tập hợp chi phí: là toàn bộ quy trình công nghệ.
Đối tượng tính giá thành là các loại SP có quy cách phẩm chất khác nhau.
– Nội dung: để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá bán.

Tỷ lệ giá thành =Tổng giá thành thực tế / Tổng giá thành theo kế hoạch (định mức)x 100

Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :

Giá thành thực tế từng quy cách , từng kích cỡ= Giá thành kế hoạchx Tỷ lệ giá thành

Ví dụ: Tại một DN sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, chi phí trong tháng tập hợp được như sau (ĐVT : triệu đồng)
+ CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364
+ Không có sản phẩm dở dang.
+ Trong tháng đã hoàn thành nhập kho 1 SP A1; 100 SP A2, giá thành định mức từng quy cách sản phẩm như sau:

(ĐVT : triệu đồng)
Khoản mục
Chi phí
SP A1SP A2
Chi phí NVLTT1015
Chi phí NCTT1,41,85
Chi phí SXC1,42,1
Tổng cộng12,818,95

Yêu cầu: lập bảng tính giá thành sản phẩm A1 và A2 theo phương pháp tỷ lệ:

Lời giải:

Xác định tính giá thành theo từng khoản mục:

ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Sản phẩm ASản phẩm BTổng tiêu chuẩn phân bổChi phí sản xuất TT
Tỷ lệ tính giá thành
 Giá thành định mứcTiêu chuẩn phân bổGiá thành định mứcTiêu chuẩn phân bổ 
Chi phí NVLTT101.000151.5002.5002.7501,1
Chi phí NCTT1,41401,851853253901,2
Chi phí SXC1,41402,12103503641,04
Tổng cộng12,81.28031.0001.8953.4253.504

Bảng tính giá thành sản phẩm A1 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành sản phẩm A1Giá thành đơn vị sản phẩm A1
Chi phí NVLTT1.0001,11.10011
Chi phí NCTT1401,21681,68
Chi phí SXC1401,04145,61,456
Tổng cộng1.2801.120.0001.413,614,136

Bảng tính giá thành sản phẩm A2 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành sản phẩm A2Giá thành đơn vị sản phẩm A2
Chi phí NVLTT1.5001,11.65016,5
Chi phí NCTT1851,22222,22
Chi phí SXC2101,04218,42,184
Tổng cộng1.8952.090,420,904

2. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp này áp dụng đối với những doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

Xem thêm: Tính giá thành theo phương pháp giản đơn

Công thức tính :

Giá thành SP HThành =CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP –CP SX DD CKỳ
Giá thành Sp =Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng sản phẩm hoàn thành

Ví dụ: Tại doanh nghiệp sản xuất B quy trình sản xuất giản đơn khép kín, chu kỳ sản xuất ngắn. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm B. Đối tượng tính giá thành là sản phẩm B đã hoàn thành. Trong tháng 3 năm 2006 có tài liệu sau:

a – Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được đánh giá như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:       525.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 93.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                     139.500.000 đồng

Cộng            :                      757.500.000 đồng

b -Chi phí sản xuất trong tháng đã được tập hợp như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:      2.475.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 717.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                    1.075.500.000 đồng

Cộng            :                     4.267.500.000 đồng

c -Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:       600.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 90.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                       45.000.000 đồng

Cộng            :                      735.000.000 đồng

Trong tháng hoàn thành 200 sản phẩm B nhập kho.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tình giá thành giản đơn.

Theo phương pháp này  giá thành sản phẩm B hoàn thành được tính theo bảng tính giá thành sau:

Sản phẩm: B     –  Tháng 3 năm 2006

Sản lượng : 200 sản phẩm

Đơn vị tính : 1.000 đồng

 Khoản mụcChi phí sản xuất SPDD đầu thángChi phí sản xuất tập hợp trong thángChi phí sản xuất SPDD cuối thángTổng giá thànhGiá thàng đơn vị
 1. Chi phí NVL trực tiếp
525.0002.475.000600.0002.400.00012.000
2.Chi phí N.C trực tiếp  93.000  717.000  90.000   720.000  3.600
3.Chi phí sản xuất chung139.5001.075.500  45.0001.170.000  5.850
Cộng757.5004.267.500735.0004.290.00021.450

3. File excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Bộ tài liệu bao gồm:

 • Bảng tính giá thành sản phẩm
 • Bảng phân bổ vật tư
 • Bảng tổng hợp BHXH
 • Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
 • Bảng kê chi tiết tài sản phân bổ dần
 • Tổng hợp các bảng thanh toán Lương
 • Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
 • Bảng kê chi tiết TSCĐ
 • Bảng kê chi tiết tiêu thụ
 • Bảng kê phân bổ chi phí sản xuất chung ( Nguồn: Trang Lê).
huong dan tinh gia thanh san pham theo phuong phap truc tiep va ty le tren
Bảng tính giá thành sản phẩm quý trên Excel

Các bạn có thể download toàn bộ File excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Download tại đây

Nếu thấy bài viết hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ bằng việc nhấn vào biểu tượng Facebook ngay bên cạnh nhé.

Chúc các bạn thành công!

Trung tâm đào tạo kế toán – lamketoan.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *