Hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định đơn vị hành chính sự nghiệp

Cũng như các doanh nghiệp SXKD, công tác kế toán sửa chữa tài sản cố định cũng được chia thành 2 loại: sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu cách hạch toán chi phí kế toán sửa chữ TSCĐ qua bài viết.

 kế toán sửa chữa tài sản cố định
Hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Hạch toán chi phí kế toán sửa chữa tài sản cố định thường xuyên

Sửa chữa thường xuyên là sửa chữa nhỏ và vừa, công việc sửa chữa có thể do đơn vị tự làm hoặc thuê ngoài sửa chữa. Chi phí sửa chữa được kế toán ghi vào chi phí của đơn vị, tùy  thuộc vào TSCĐ  đã đang phục vụ cho mục đích gì.

Khi chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc liên quan ghi định khoản.

Nợ TK 661: Chi hoạt động

Nợ TK 662: Chi dự án

Nợ TK 631: Chi phí hoạt động SXKD.

         Có TK 111, 112, 152, 331

2. Hạch toán chi phí kế toán sửa chữa tài sản cố định lớn

Đối với sửa chữa lớn, do chi phí sửa chữa phát sinh lớn, thời gian sửa chữa dài hơn nhiều so với sửa chữa thường xuyên, công tác sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị có thể tiến hành theo phương thức tự làm hay giao thầu. Hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải được theo dõi chi tiết cho từng công việc sửa chữa lớn trên   TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, (chi tiết TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ).

  1. Theo phương thức tự làm, căn cứ vào chứng từ chi phí, kế toán ghi:

             Nợ TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ

       Có TK 111, 112, 152.

  1. Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán phản ánh số tiền phải trả theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng sửa chữa

            Nợ TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ

       Có TK 331 (3311): Các khoản phải trả

  1. Khi công trình sửa chữa lớn đã hoàn thành kế toán phải tính toán giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa để quyết toán số chi phí này theo nguồn kinh phí dùng để sửa chữa lớn:

+ Nếu dùng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng để sửa chữa lớn, kế toán ghi:

Nợ TK 661: Nếu dùng nguồn kinh phí hoạt động để sữa chữa lớn.

Nợ TK 662: Nếu dùng nguồn kinh phí dự án để sữa chữa lớn.

Nợ TK 635: Nếu dùng nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước để sữa chữa lớn.

       Có TK 241 (2413): Sửa chữa lớn TSCĐ

+ Nếu sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD thì tính vào chi phí SXKD, nếu lớn thì cần phân bổ dần.

Nợ TK 631: Chi phí hoạt động SXKD.

Nợ TK 643: Chi phí trả trước.

       Có TK 241 (2413): Sửa chữa lớn TSCĐ.

* Định kỳ phân bổ chi phí sửa chữa  lớn, ghi:

Nợ TK 631: Chi phí hoạt động SXKD.

         CóTK 643: Chi phí trả trước.

  1. Trường hợp cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì toàn bộ chi phí cải tạo … phải ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ TK 211, 213.

       Có TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ.

Căn cứ vào nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp, ghi:

Nợ TK 661: Nếu dùng nguồn kinh phí hoạt động để sữa chữa lớn.

Nợ TK 662: Nếu dùng nguồn kinh phí dự án để sữa chữa lớn.

Nợ TK 635: Nếu dùng nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước để sữa chữa lớn.

       Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thanh TSCĐ.

  1. Trường hợp cuối năm công việc sửa chữa lớn chưa hoàn thành, thì căn cứ vào bảng xác nhận  khối  lượng sửa  chữa  lớn hoàn thành  tới ngày  31/12  phản ánh giá trị khối lượng sửa chữa hoàn thành liên quan đến số kinh phí sự nghiệp cấp cho công tác sửa chữa lớn năm báo cáo, kế toán ghi:

Nợ TK 661 (6612): Chi hoạt động

       Có TK 337 (3372): Kinh phí đã quyết toán chuyển sang năm sau

– Sang năm sau, khi công tác sửa chữa lớn hoàn thành bàn giao, căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, ghi:

                        Nợ TK 337(3372): Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (phần quyết toán năm sau)

                        Nợ TK 661 – Chi hoạt động (Phần quyết toán năm nay)

                                    Có TK 241(2413): Sửa chữa lớn TSCĐ

Trên đây là chia sẻ về phương cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định đơn vị HCSN – mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn kế. Nếu bạn có thắc mắc nào liên quan đến khoá học kế toán Online xin hãy để lại liên hệ để được tư vấn ngay hoặc gọi trực tiếp qua số 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.