Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc như thế nào?

Pháp luật thuế Việt Nam hiện hành có một số quy định chi tiết và cụ thể. Nhằm điều chỉnh các trường hợp cá nhân tham gia vào các hợp đồng lao động mùa vụ. (Hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng, tính chất công việc không ổn định). Và trường hợp cá nhân đang trong quá trình thử việc. Chưa ký hợp đồng lao động chính thức với người sử dụng lao động. Vậy Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc như thế nào?

1. Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Đối với các trường hợp lao động theo hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng thử việc

1.1. Không ký hợp đồng lao động thử việc. Hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng. Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên

Các doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động thực hiện trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho các cá nhân. Mà không ký hợp đồng lao động (hợp đồng thử việc). Hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng (hợp đồng lao động mùa vụ) có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên. Sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức khấu trừ là 10% trên tổng thu nhập mỗi lần. Trước khi chi trả cho cá nhân.

1.2. Người lao động thử việc, thời vụ chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập

Trong trường hợp, người lao động chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập. Thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%. Đã được đề cập ở trên và đã thực hiện ước tính tổng mức thu nhập phải chịu thuế của cá nhân. Sau khi trừ miễn trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì người lao động có thu nhập phải làm cam kết. (Theo mẫu quy định của co quan quản lý thuế) và gửi tổ chức trả thu nhập. Sau đó tổ chức trả thu nhập sẽ sử dụng cam kết này. Để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

1.3. Căn cứ vào các cam kết của người lao động. Người sử dụng lào động trả thu nhập sẽ không khấu trừ thuế

Căn cứ vào các cam kết của người nhận thu nhập, doanh nghiệp. Người sử dụng lào động trả thu nhập sẽ không khấu trừ thuế. Đến thời điểm kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp, người sử dụng lao động vẫn phải tổng hợp danh sách. Trong đó có thu nhập của những cá nhân chưa đến mức thực hiện khấu trừ thuế TNCN. (Mẫu tổng hợp được ban hành theo văn bản của cơ quan quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế.

Các cá nhân làm cam kết không khấu trừ thuế TNCN phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của chính mình, trong trường hợp cơ quan quản lý thuế phát hiện có sự gian dối, thiếu trung thực, cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.. Các cá nhân làm cam kết cũng phải tiến hành đăng ký thuế và được cấp mã số thuế tại thời điểm cam kết.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động theo hợp đồng thời vụ, thử việc

Nếu cá nhân có mức thu nhập dưới 2 triệu trên mỗi lần trả lượng. Hoặc 2 triệu mỗi tháng thì khi trả lương. Doanh nghiệp không thực hiện khấu trừ thuế TNCN. Mà chỉ lưu giữ các tài liệu như Hợp đồng lao động, các văn bản, chứng từ chứng minh việc thanh toán tiền lương, bảng chấm công, chứng minh thư nhân dân,… Ngược lại, nếu mỗi lần chi trả từ 2 triệu trở lên. Thì khi chi trả, doanh nghiệp sẽ thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên mức thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Như vậy, cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào mức chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động đối với người lao động. Các khoản miễn trừ gia cảnh vẫn được áp dụng trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959