Các mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải mới nhất

Bài tập kế toán dịch vụ vận tải – Kế toán dịch vụ vận tải có vai trò giúp nhà quản trị kiểm soát, quản lý, sử dụng chi phí một cách hiệu quả, hãy cùng Kế toán Vệt Hưng theo dõi các bài tập thực tế ngay dưới đây.

bài tập kế toán dịch vụ vận tải
Các mẫu bài tập kế toán dịch vụ vận tải có lời giải

1. Kế toán dịch vụ vận tải– Giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải

Công ty vận tải A có tài liệu về chi phí và kết quả hoạt động vận tải của một đoàn xe vận tải trong tháng 01 năm 2020 như sau:

– Trị giá nhiên liệu còn ở phương tiện vận tải đầu tháng 48.000. Trong đó: 

+ Phương tiện vận tải hàng hóa là 36.000

+ Phương tiện vận tải hành khách là 12.000

– Các chi phí cho hoạt động vận tải trong tháng là 778.000, bao gồm:

+ Chi phí nhiên liệu trực tiếp 466.000. Trong đó: 

 Dùng cho vận tải hàng hóa là 300.000

 Dùng cho vận tải hành khách là 166.000

+ Chi phí nhân công trực tiếp cho lái xe và phụ xe 117.000. Trong đó: 

 Dùng cho vận tải hàng hóa là 72.000

 Dùng cho vận tải hành khách là 45.000

+ Chi phí sản xuất chung 195.000. Trong đó: 

 Dùng cho vận tải hàng hóa là 110.000

 Dùng cho vận tải hành khách là 85.000

– Trị giá nhiên liệu còn ở phương tiện vận tải cuối tháng 32.000. Trong đó: 

+ Phương tiện vận tải hàng hóa là 18.000

+ Phương tiện vận tải hành khách là 14.000

– Trong tháng, đoàn xe vận tải đã hoàn thành khối lượng vận chuyển

+ Vận tải hàng hóa là 200.000 Tấn.km vận chuyển

+ Vận tải hành khách là 150.000 Người.km vận chuyển (bài tập kế toán dịch vụ vận tải)

Trên cơ sở số liệu chi phí đã tập hợp cho từng loại hoạt động vận tải, kế toán tính giá thành dịch vụ của từng loại hoạt động vận tải như sau:

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

Tháng 01 năm 2020

SL: 20.000 tấn/km

Chi phí Trị giá NL còn ở phương tiện vận tải ĐT Chi phí vận tải phát sinh trong tháng Trị giá NL còn ở phương tiện vận tải CT Tổng giá thành Giá thành đơn vị
NVLTT 36.000 300.000 18.000 318.000 15,9
NCTT   72.000   72.000 3,6
SXC 110.000 110.000 5,5
Cộng 36.000 482.000 18.000 500.000 25

  BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Tháng 11 năm 2019

SL: 15.000 Người/km

Khoản mục chi phí Trị giá NL còn ở phương tiện vận tải ĐT Chi phí vận tải phát sinh trong tháng Trị giá NL còn ở phương tiện vận tải CT Tổng giá thành Giá thành đơn vị
NVLTT 12.000 166.000 14.000 164.000 10,93
NCTT   45.000   45.000 3
SXC   85.000   85.000 5,67
Cộng 12.000 296.000 14.000 294.000 19,6

Căn cứ vào bảng tính giá thành sản phẩm dịch vụ vận tải, ghi:

Nợ TK 632: 794.000

Có TK 154: 794.000

(Chi tiết Vận tải hàng hóa 500.000)

(Chi tiết Vận tải hành khách 294.000) 

2. Bài tập kế toán dịch vụ vận tải 2 – Khoản trích trước chi phí

Tại Công ty vận tải B có tài liệu sau:

– Giá trị của 1 bộ săm lốp xe 4 chỗ ngồi: 10.000

– Giá trị đào thải ước tính 2%

– Định mức số km xe chạy cho 1 bộ săm lốp trên đường loại 1 là 40.000km

– Số bộ săm lốp sử dụng cho 1 xe 4 bộ

– Số săm lốp đầu tiên của xe 5 bộ, trong đó có 1 bộ dự phòng

– Định ngạch kỹ thuật đời xe 800.000km

– Số km xe chạy thực tế trong tháng 7.500km

Căn cứ vào các số liệu trên tính số tiền trích trước chi phí cho 100 km

(ĐM/100km) = (10.000 – 200) x 4 / 400 – (10.000 – 200) x 5 / 8.000 = 91,875

Số trích trước chi phí săm lốp hàng tháng = 91,875 / 100 x 7.500 = 6.890

Cuối tháng, căn cứ vào số đầu phương tiện, số km lăn bánh thực tế của từng phương tiện, tính toán tổng hợp lại để xác định tổng số trích trước về chi phí săm lốp.

Căn cứ vào số liệu tính toán trích trước chi phí săm lốp, ghi:

Nợ TK 627 (6273): Chi phí công cụ dụng cụ

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

Khi thực tế phát sinh về chi phí săm lốp, ghi

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào (nếu có)

Có TK 111,112…

Cuối kỳ nếu số chi phí trích trước > chi phí thực tế thì phần chênh lệch kế toán ghi tăng hoặc giảm chi phí trên TK 627 (6273)

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí săm lốp

Nợ TK 154 – Chi phi SXKD dở dang (nêu DN áp dụng KKTX)

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (nếu DN áp dụng KKĐK)

Có TK 627 (6273) – Chi phí công cụ dụng cụ (bài tập kế toán dịch vụ vận tải)

3. Bài tập kế toán dịch vụ vận tải 3 – Chi phí vận tải

Công ty vận tải C có tài liệu chi phí của 2 đội xe số 1 và số 2 trong tháng 01/2020 nhận hợp đồng vận tải hàng hóa cho Công ty D một số hàng từ Quảng Ninh về Hà Nội.

Hợp đồng số 03: 300.000 tấn hàng. Ngày bắt đầu 05/01/2020

Hợp đồng số 04: 450.000 tấn hàng. Ngày bắt đầu 12/01/2020

Chi phí vận tải trong tháng 01/2020 tập hợp theo tòng đội xe như sau: (đơn vị tính 1000đ)

Đội xe số 1: 

– Hợp đồng số 03:

Chi phí nhiên liệu 500.000

Chi phí nhân công 36.000

Chi phí sx chung 24.000

– Hợp đồng số 04:

Chi phí nhiên liệu 520.000

Chi phí nhân công 40.000

Chi phí sx chung 30.000

Đội xe số 2: 

– Hợp đồng số 03:

Chi phí nhiên liệu 600.000

Chi phí nhân công 44.000

Chi phí sx chung 40.000

– Hợp đồng số 04:

Chi phí nhiên liệu 605.000

Chi phí nhân công 50.000

Chi phí sx chung 24.000

Trong tháng 01/2020, DN đã hoàn thành hợp đồng số 04 vào ngày 27/01. Hợp đồng số 03 chưa hoàn thành (bài tập kế toán dịch vụ vận tải)

Với mỗi một hợp đồng kế toán phải mở một bảng tính giá thành riêng để tập hợp chi phí vận tải cho từng hợp đồng đó. Cuối tháng 05/2018, hợp đồng số 04 hoàn thành, toàn bộ chi phí đã tập hợp được cho hợp đồng 04 chính là giá thành của hợp đồng này. Còn hợp đồng 03 chưa hoàn thành, kế toán tiếp tục theo dõi, tập hợp chi phí cho hợp đồng này đến khi hoàn thành.

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

(Hợp đồng số 04)

Số lượng: 450 tấn hàng

Ngày bắt đầu: 12/01/2020

Ngày hoàn thành: 27/01/2020

Tháng Đội xe CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng
01

 

 

 

Số 1 520.000 40.000 30.000 590.000
Số 2 605.000 50.000 24.000 679.000
Tổng giá thành 1.125.000 90.000 54.000 1.269.000
Giá thành đơn vị 2,5 0,2 0,12 2,82

Trên đây là các dạng bài tập kế toán dịch vụ vận tải thực tế mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn nhà kế trong công tác làm việc. Liê hêệ ngay tới Kế toán Việt Hưng để được tư vấn các Khoá học kế toán Online 1 kèm 1 Cam kết đầu ra làm ngay được việc.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959