Danh mục: Bài tập tài chính doanh nghiệp

Phân tích tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho

http://lamketoan.vn/khoa-hoc-ke-toan

Phân tích tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2 Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 1 Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Cho một số […]

Bài tập tài chính doanh nghiệp về đầu tư trái phiếu

http://lamketoan.vn/

Bài tập tài chính doanh nghiệp về đầu tư trái phiếu Khi doanh nghiệp có ý định đầu tư trái phiếu vào 1 công ty nào đó. Thì câu hỏi luôn đặt ra là số tiền nhận được khi đầu tư, số tiền mình thu được khi bán trái phiếu đi như thế nào?. Dưới […]