Bài tập kế toán thuế – bài 2 – có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán thuế – bài 2 – có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán thuế - bài 2 - có lời giải chi tiết
Bài tập kế toán thuế – bài 2 – có lời giải chi tiết

Đề bài

Xác định thuế xuất khẩu, thuế GTGT, TNDN phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với các tài liệu sau:

– Tình hình sx trong năm: trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sp (Đây là hàng ko chịu thuế TTDB), không có hàng tồn kho.

– Tình hình tiêu thụ trong năm:

– Quý 1: Bán cho cty thương mại nội địa 12.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sp.

– Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000 đ/sp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ/sp.

– Quý 3: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000 đ/sp.

– Quý 4: Trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000 đ/sp. Xuất cho đại lý 5.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sp.

Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sp.

3) Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ.
 • Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCD thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000. Sửa chữa thường TSCD thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ.
 • Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.
 • Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/tháng.
 • Định mức tiền lương 800.000 đ/tháng.
 • Khấu hao TSCD: TSCD phục v000000ụ sx ở phân xưởng 160.000.000đ. TSCD bộ phận quản lý DN: 50.000.000 và TSCD thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.
 • Tiền lương bộ phận quản lý DN: 84.000.000 đ.
 • Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.
 • Ch phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.
 • Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT.
 • Thếu xuất khẩu ở khâu bán hàng.
 • Thuế XK 5%.
 • Thuế TTDN 22%.
 • Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ.
 • Thu nhập về lãi tiền gửi NH là 3.870.000 đ.

Giải

Bán cho công ty thương mại trong nước.

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

Trực tiếp xuất khẩu: Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 5% = 36,5 (tr)

Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr)

XK: 225 x 5% = 11,25 (tr)

Trực tiếp xuất khẩu: Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46.000 x 5% = 4,6 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 36,5 (tr) + 11,25 (tr) + 4,6 (tr) = 52,35 (tr)

– Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào * Thuế GTGT đầu ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

* Thuế GTGT đầu vào = 84.500.000

Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

– Thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập

* Doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

 Chi phí cho 40.000 sp:  846.000.000 + 6.000.000 + (0,8/250 x 40.000) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 (tr).

 Chi phí cho 33.000 sp tiêu thụ: [(1.266/40.000) x 33.000] + 3.200.000 + 50.000.000 + 12.000.000 + 84.000.000 + (10.000 x 0,001) + (184 x 5%) + 20,94 = 1.233,79 (tr)

Thu nhập khác. 3,87 (tr) Vậy: thuế TNDN phải nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 22% = 130,5062 (tr).

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959