Danh mục: Bài tập kế toán thuế

Bài tập kế toán thuế – bài 2 – có lời giải chi tiết

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán thuế – bài 2 – có lời giải chi tiết Đề bài Xác định thuế xuất khẩu, thuế GTGT, TNDN phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với các tài liệu sau: – Tình hình sx trong năm: trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sp (Đây là hàng […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959