Thẻ: Nghị định 108/2015/NĐ-CP

Khấu trừ Thuế tiêu thụ đặc biệt

thue tieu thu dac biet

Từ ngày 1/1/2016, việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959