Thẻ: khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định là gì?

tai san co dinh la gi

TSCĐ là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959