Thẻ: biên bản điều chỉnh hóa đơn

Hướng dẫn viết biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 39

Việc viết viết biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 39 không có gì la quá khó khăn nếu như các bạn nắm bắt được đầy đủ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính như sau “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959