Khóa học lý thuyết nguyên lý kế toán doanh nghiệp

nguyên lý kế toán

 GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Nguyên lý kế toán doanh nghiệp xét về góc độ lý thuyết thì nó là môn cơ sở của các chuyên ngành riêng thuộc khối kinh tế, tài chính nói chung, đặc biệt là chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, nguyên lý kế toán chính là nền tảng của công việc làm kế toán thực tế trong doanh nghiệp. Nó cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về tính chất, nguyên tắc chung của kế toán, cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các phần hành kế toán từ cơ bản đến phức tạp trong doanh nghiệp. Nói cách khác, nếu xem nghề kế toán là một loại ngôn ngữ viết thì nguyên lý kế toán sẽ là bảng chữ cái. Muốn viết thành thạo một loại ngôn ngữ nào đó thì trước hết phải thuộc bảng chữ cái, học cách ghép các chữ cái lại với nhau để thành ngôn ngữ viết.

Hiểu được tầm quan trọng của nguyên lý kế toán đối với công việc kế toán của các doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo Kế toán Việt Hưng đã mở khoá học lý thuyết nguyên lý kế toán doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của các học viên có nhu cầu làm quen hoặc củng cố kiến thức của nguyên lý kế toán.

nguyên lý kế toán

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. Tổng quan chung học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

– Các khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán.

–  Cách phân loại các tài khoản theo số hiệu tài khoản và các tính chất chung của các đầu mã tài khoản tương ứng.

–  Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành.

–  Các nguyên tắc cơ bản trong nguyên lý kế toán, bước đầu làm quen với việc phân tích quy trình để hạch toán một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Các phần hành kế toán cụ thể và cách hạch toán tương ứng nguyên lý kế toán doanh nghiệp

–  Kế toán mua hàng hoá bao gồm mua hàng trong nước và nhập khẩu.

–  Kế toán bán hàng hoá.

–  Các khoản giảm trừ doanh thu.

–  Kế toán nhập – xuất nguyên vật liệu.

–  Kế toán công cụ dụng cụ.

–  Kế toán tài sản cố định.

–  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định.

–  Kế toán công nợ phải thu, công nợ phải trả.

–  Tính giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

–  Tính giá thành, nghiệm thu công trình cho doanh nghiệp xây dựng.

–  Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

–  Làm bài tập liên quan đến tất cả các phần hành và giải đáp.

nguyên lý kế toán

3. Hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính khoá học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

– Các loại báo cáo tài chính cần lập vào cuối niên độ kế toán: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,…

– Hệ thống các loại sổ sách cần in ra cuối kỳ kế toán.

– Mục đích in từng loại sổ.

– Các loại báo cáo liên quan như: báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hoá, thành phẩm,…

4. Đặc quyền dành riêng cho Học viên của Kế toán Việt Hưng

Cấp Chứng nhận nghiệp vụ kế toán sau khi hoàn thành khoá học

Giáo viên riêng trực tiếp hỗ trợ trọn đời cho Học viên sau khi học

Tặng kèm khoá học giáo trình độc quyền trung tâm chuyên sâu đa dạng lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải,…

3 hình thức học: Tự học Online video sẵn có – Lớp học Online & Online 1 kèm 1 Giáo viên riêng

100% Vận dụng tốt lý thuyết vào thực hành thực tế làm kế toán

100% Giáo trình chuẩn thực tế doanh nghiệp hiện nay

100% Thực hành làm việc ngay trong quá trình học

Online chuyên sâu học qua Ultraviewer – Zalo Call cầm tay chỉ chi tiết

Nội dung chương trình học đi sâu từng doanh nghiệp cụ thể không chung chung

Học trực tiếp 1 Giáo viên kèm 1 Học viên

Tự chọn thời gian khung giờ học phù hợp bản thân từ 8H đến 23H

Có quyền đổi giáo viên hướng dẫn riêng – đổi sang khoá học mới khác

Có quyền BẢO LƯU khoá học dài hạn

Có trải nghiệm HỌC THỬ

khoá học nguyên lý kế toán

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959