Danh mục: Bài tập kế toán quản trị

Bài tập kế toán quản trị – bài 2

http://lamketoan.vn

Bài tập kế toán quản trị – bài 2 Tham khảo: Bài tập kế toán quản trị – Bài 1 Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Đề bài: Công ty XUMI sản xuất giầy. Mức sản xuất và tiêu thụ dự kiến cho cả năm được chỉ ra dưới bảng dưới đây( công […]