Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo QĐ48 và TT200

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa, công cụ, sản phẩm theo Quyết định 48 và biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 của Bộ tài chính.

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo QĐ48 và TT200

Biên bản kiểm kê dùng để xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48:
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định 48:

2. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo Thông tư 200:

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo Thông tư 200:

Tải về tại đâyMẫu biên bản kiểm kê vật tư

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho